Mapa projekata koje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske

Projekti

Mapa projekata koje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske

Ovom stranicom upravlja Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini. Njen cilj je da poveća opće znanje i razumijevanje o projektima koje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske. Stranica prikazuje lokacije na kojima se projekti sprovode širom zemlje, kao i više informacija o ciljevima, aktivnostima i njihovim uticajima na krajnje korisnike.

Stranica također prikazuje posvećenost Švicarske jačanju socijalne, ekonomske i političke inkluzije u Bosni i Hercegovini na njenom putu ka evropskim integracijama. Švicarska teži da doprinese daljem razvoju demokratskog političkog sistema i socijalne tržišne ekonomije koji se zasnivaju na odgovornim javnim i privatnim akterima kao i na aktivnim i osnaženim građanima. Koristimo iskustva i znanja iz Švicarske i Bosne i Hercegovine kako bismo razvili programe i rješenja u korist trenutne i budućih generacija.

Budite u toku sa aktuelnim informacijama o projektima koje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske prateći nas na ovoj stranici i socijalnim mrežama. Za više informacija o angažmanu Švicarske u Bosni i Hercegovini posjetite stranicu Ambasade.