Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Regionalni program za rješavanje dugova

Regionalni program rješavanja duga doprinosi okviru za djelotvorno upravljanje dugom u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu.
Preuzmite informativni list projekta

Djelotvorni stečajni sistemi su ključna odlika moderne tržišne ekonomije. Takvi sistemi omogućavaju zdravim kompanijama koje se trenutno suočavaju sa poteškoćama da nastave funkcionisati. Osim toga, nude i alternativan pristup stečaju kojim se na najbolji mogući način štite interesi zajmodavaca i uposlenika. Na taj način, moderni stečajni sistemi zadržavaju produktivnu imovinu u privredi, a izbacuju neproduktivnu te imaju ključnu ulogu na zadržavanju radnih mjesta koja bi se inače izgubila. Program rješavanja duga se bavi ključnim ograničenjima  ekonomskog razvoja regije Zapadnog Balkana i u velikoj mjeri je usklađen sa SECO-ovim strateškim ciljevima. Program provodi Međunarodna finansijska korporacija.

Sveukupni cilj

Cilj programa je doprinijeti djelotvornom stečajnom okvirukako bi se smanjio stepen nenaplativih kredita i omogućilo da trenutno neproduktivna imovina ponovo uđe u investicijski ciklus. Ova druga faza će biti usmjerena na praktičnu primjenu novouvedenih okvira u Srbiji, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Pored toga, ima za cilj da ponovi uspjeh na poboljšanjupostojećih zakonskih i regulatornih okvira ostvaren u Sjevernoj Makedoniji i Kosovu.

Ishodi

  • Programske zemlje imaju moderan zakonski i regulatorni okvir koji omogućava djelotvorno restrukturiranje korporativnog duga;
  • Relevantni akteri (sudije, upravnici, itd.) posjeduju neophodnu ekspertizu za djelotvorno korištenje poboljšanog stečajnog okvira;
  • Privatni sektor (banke, kompanije, itd.) su upoznate sa stečajnim okvirom i aktivno ga koriste.

Ključni rezultati

  • vladine agencije dobile savjetodavne usluge
  • izrađeni  novi zakoni/propisi/izmjene i dopune/kodeksi
  • organizirane radionice, edukacije, seminari i konferencije
Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status Završen
Implementatori Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Partneri Ministarstvo pravde RS, Ministarstvo pravde FBiH
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt