Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Brčko bez mina

Rat u Bosni i Hercegovini (BiH) ostavio je za sobom mračno nasljeđe mina i drugih eksplozivnih sredstava (NUS), koji se mogu naći u gotovo svim dijelovima zemlje i predstavljaju ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Više od 13 miliona m2 u Brčko Distriktu kontaminirano je minama.

Strateške domene:
Ostali projekti
Status:
U toku
Strateški partner:
Brčko Distrikt Vlada
Implementator:
Norveška narodna pomoć (NPA)
Projekti implementirani u:
Brčko Distrikt
Općina/Opština/Grad (1):
Brčko distrikt

Od 2003. Švicarska kontinuirano podržava program protuminskog djelovanja Norveške narodne pomoći (NPA) u BiH. U okviru trenutnog projekta, NPA će provoditi protuminske aktivnosti na osnovu iskazanih potreba u Brčko Distriktu, s fokusom na oslobađanju minsko sumnjivih površina- a u visoko i srednje pogođenim zajednicama. S švicarskom kontribucijom finansirat će se aktivnosti ručnog deminiranja, koje će se provoditi u periodu od 1. novembra 2021. do 31. oktobra 2022. godine, a s ciljem pokretanja operacija i okončanja faze 1 oslobađanja prioritetnih minsko-sumnjivih područja od mina  „Brčko sjever“ (ukupno 2.770.000 m2 zemljišta kontaminiranog  minama). Projekat će doprinijeti ne samo općoj sigurnosti, već i stvaranju povoljnog ambijenta za razvoj turizma, korištenje poljoprivrednog zemljišta, te provođenje aktivnosti eksproprijacije i geodetskih mjerenja u okviru izgradnje dionice autoputa Bijeljina-Brčko-Vukosavlje. Također projekat doprinosi ostvarenju inicijative Brčko Distrikt BiH bez mina 2021-2024.