Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Strateške domene

Švicarski program saradnje za period 2021–2024. godine (PDF, 40 Pages, 2.6 MB) sredotočuje se na tri tematska područja: ekonomski razvoj i zapošljavanje, zdravstvo i lokalna uprava i opštinske/općinske usluge. Švajcarska ima relevantnu stručnost u sva tri područja i uvjereni smo da možemo pružiti efikasan doprinos daljem razvoju BiH.

Promoviranje inovativnih inicijativa privatnog sektora kako bi se olakšalo otvaranje pristojnih radnih mjesta; sprječavanje katastrofa i osiguravanje rekonstrukcije i rehabilitacije; jačanje ravnopravnog pristupa kvalitetnim osnovnim uslugama; promoviranje dobrog upravljanja i vladavine prava i jačanje civilnog društva. Švicarski program saradnje nastoji da integriše rodnu ravnopravnost, dobro upravljanje, socijalnu uključenost, kao i klimatske promene i efikasnost resursa na transverzalan način u svim svojim intervencijama. Mišljenja i glasovi mladih trebaju se više uzeti u obzir kroz Savjetodavni odbor za mlade u nastojanju da se ljudi mobiliziraju da postanu nosioci vlastitog razvoja. Konačno, pristup upravljanja programom koji je osjetljiv na konflikt će se primijeniti na sve intervencije.

Švicarska koordinira svoj rad sa vlastima BiH i drugim zemljama donatorima, multilateralnim organizacijama i međunarodnim finansijskim institucijama, kao i partnerima iz civilnog društva i privatnog sektora. Računamo na njihovo vlasništvo i vodstvo kako bismo postigli trajne reforme i rezultate. Ostali švicarski državni akteri angažirani u BiH su Državni sekretarijat FDFA, Švicarski državni sekretarijat za migracije (SEM) i Federalno ministarstvo odbrane, civilne zaštite i sporta (DDPS) putem raspoređivanja vojnog kontingenta u Snage Evropske unije u BiH (EUFOR Althea Mission).