Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Pravda za svako dijete

Koncept “pravda za djecu” holistički je koncept koji nastoji poboljšati poštovanje međunarodnih standarda za svu djecu koja dolaze u dodir s pravosuđem i srodnim sistemima, bilo kao navodni počinitelji, žrtve ili svjedoci krivičnih djela ili u vezi brige o djeci, njihovim starateljstvom i zaštitom. UNICEF-ov projekat Pravda za svako dijete (2018 -2021.) podržavaju vlade Švicarske i Švedske.

Strateške domene:
Pravda
Status:
Završen
Strateški partner:
Republika Srpska, Federacija Nosne i Hercegovine
Implementator:
UNICEF
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Tuzlanski kanton, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Kanton 10, Kanton Sarajevo, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (16):
Zenica, Tuzla, Trebinje, Travnik, Prijedor, Mostar, Livno, Kozarska Dubica, Grad Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo, Doboj, Čapljina, Brčko distrikt, Bijeljina, Bihać , Banja Luka

Pravda za svako dijete se nadovezuje na prethodnu fazu projekta, odnosno na povoljan zamah u reformama u ovoj oblasti, koji omogućuje njihovu dalju konsolidaciju i osiguravanje održivosti postignutih rezultata. Također, projekat je podržao ostvarenje nekoliko ključnih postignuća, na koje se treća faza projekta nadovezuje - Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt su usvojili sveobuhvatno krivičnopravno zakonodavstvo za djecu, Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Oslanjajući se na već postignute rezultate, Projekat podržava vlasti na državnom, entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou u poboljšanju zaštite djece i pristupa uslugama za djecu u riziku, djecu u sukobu sa zakonom, djecu svjedoke i djecu oštećenu krivičnim djelom, kao i djecu u parničnim postupcima, kroz zaštitu njihovih prava, promociju prevencije i smanjenje prestupništva.

Opšti cilj projekta Pravda za svako dijete jeste unaprijediti primjenu međunarodnih standarda u BiH kako bi djeca u riziku, djeca svjedoci i djeca oštećena krivičnim djelom, djeca u parničnom postupku, te ona djeca koja su u sukobu sa zakonom imala bolje usluge i zaštitu od strane sektora pravosuđa, sigurnosti i socijalne zaštite.