Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Promocija investicionih ulaganja kroz program integriranih ESG standarda

Savremene prakse i međunarodni standardi zaštite okoliša, društva i upravljanja (Environmental, Social and Governance -ESG) su strateški važni za ulaganja privatnog sektora, koji je bitan segment Globalne UN agende 2030.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Institucionalni partneri (resorna ministarstva) u zemljama učesnicama.
Implementator:
Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Projekti implementirani u:
Bosna i Hercegovina

 Upravo ESG standardi osiguravaju dugoročnu održivost poslovnih rezultata i implementaciju ciljeva održivog razvoja (SDGs).

Regionalni Program za promociju investicionih ulaganja kroz integraciju ESG standarda, koji u najvećem dijelu finansira švicarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove SECO, a u saradnji sa IFC-om, upravo se bavi promocijom održivog ulaganja. Krajnji efekti su: 

  • Poboljšanje efikasnosti finansijskog sektora kroz izgradnju dugoročno održivih tržišta koji integrišu ESG prakse,
  • Olakšan pristup za ulaganja tvrtki iz realnog sektora kroz poboljšanje ESG praksi i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima