Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Promocija investicionih ulaganja kroz program integriranih ESG standarda

POLAZNA TAČKA / POZADINA: Međunarodna financijska korporacija (IFC) ažurirala je svoju metodologiju korporativnog upravljanja, kako bi u nju bilo implementirano i upravljanje ekološkim i društvenim rizicima. IFC ESG standardi direktno pomažu implementaciji UN razvojnih ciljeva održivog razvoja. Implementacija ESG standarda u svim zemljama učesnicama programa bitno će unaprijediti njihovo tržišno i ekološko okruženje i poslovanje.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Institucionalni partneri (resorna ministarstva) u zemljama učesnicama.
Implementator:
Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Projekti implementirani u:
Globalni i regionalni projekti