Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ)

Projekat „Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH“ usmjeren je na osnaživanje mjesnih zajednica kako bi povećale odziv građana, njihovu participaciju, kao i socijalnu inkluziju u procesima lokalnog razvoja.

Strateške domene:
LG&MS
Teme:
Lokalna uprava i općinske usluge
Status:
U toku
Strateški partner:
Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo pravde FBiH, Švedska vlada / Sida, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt
Kanton:
Srednjobosanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Unsko-Sanski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton, Bosansko-Podrinjski kanton
Općina/Opština/Grad (42):
Olovo, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Modriča, Maglaj, Ljubuski, Ljubinje, Laktaši, Kotor Varos, Ključ, Jablanica, Ilijaš, Gradiška, Gradačac, Gračanica, Goražde, Doboj, Čitluk, Centar Sarajevo, Breza, Brčko distrikt, Bijeljina, Bihać , Banja Luka, Vogošća, Vlasenica, Vitez, Višegrad, Visoko, Trnovo FBiH, Trebinje, Tešanj, Teslić, Stari Grad Sarajevo , Sanski Most, Rudo, Rogatica, Petrovo, Pale - Prača, Zavidovići, Zenica, Žepče

Mjesne zajednice će kroz projekat razviti i realizirati nove vizije svog djelovanja, koje će omogućiti osnaživanje i inkluziju žena, mladih i ostalih marginaliziranih  grupa  u  ekonomske,  društvene i političke sfere. Projekat će također raditi na osnaživanju  kapaciteta  mjesnih  zajednica,  kako bi se mogle uključiti u procese donošenja odluka, te predstavljati potrebe građana prilikom kreiranja općinskih planova i budžeta. Mjesne zajednice će se povezivati i sa organizacijama civilnog društva u svrhu zajedničkog kreiranja inicijativa na nivou zajednice, gdje upravo MZ služe kao demokratski prostor za građanske inicijative.

Unatoč činjenici da općine u Bosni i Hercegovini imaju aktivan pristup poboljšanju životnih uvjeta građana,  postoji  potreba  da  se  promijeni  način na koji građani iznose svoje interese, te kako ih vlasti doživljavaju. 

Mjesne zajednice predstavljaju temeljnu građansku lokalnu strukturu, zbog čega su u najboljoj poziciji da artikuliraju potrebe građana i kanaliziraju građansku participaciju u procese donošenja odluka. Iako nekada snažne, mjesne zajednice su nakon 1990-ih oslabile, te sada djeluju bez jasno definiranih funkcija, zaduženja i budžeta. Štaviše, sami građani su obeshrabreni i letargični zbog siromaštva, ograničenog napretka reformi i rijetkosti participativnog pristupa na lokalnom nivou. Upravo je ovakva situacija stvorila još veću potrebu za revitalizacijom rada mjesnih zajednica i poticanjem inicijativa u zajednici, koje bi rješavale specifične potrebe građana, a posebno marginaliziranih i ugroženih skupina.

Projekat uključuje 200 mjesnih zajednica iz 41 jedinice lokalne samouprave kroz direktan rad na terenu i aktivnosti. 

KRAJNJI REZULTAT PROJEKTA – RAZVOJ LOKALNIH ZAJEDNICA

Revitalizirane  mjesne  zajednice  će  ponovno postati mjesto gdje građani mogu direktno izraziti svoje potrebe, uključiti se u konstruktivan dijalog, te učestvovati u lokalnim razvojnim projektima. Ojačane mjesne zajednice, kao temeljne građanske grupe, predstavljat će osnovu za pristup odozdo prema gore u stvaranju promjena unutar lokalnih uprava. MZ će težiti da uključe i istinski predstavljaju glasove žena, mladih i drugih marginaliziranih grupa. Na taj način, kroz predanost građana i vlasti moguće je stvoriti participativniju i odgovorniju lokalnu upravu u Bosni i Hercegovini. Dugoročni rezultati projekta će se ogledati u reakcijama i angažiranosti građana, efektivnim općinskim uslugama orijentiranim prema građanima, te povećanju općeg povjerenja u javne institucije.

MJESNE ZAJEDNICE POKAZUJU OBEĆAVAJUĆE REZULTATE I PREDANOST

Od 2001. godine Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC) angažirana je kroz razne projekte na unaprjeđenju održivog općinskog razvoja i poticanju participacije na nivou zajednica. Potpora  mjesnim  zajednicama  rezultirala  je vidljivim promjenama svijesti unutar MZ o njihovim demokratskim pravima, kao i povećanjem kapaciteta da se uključe u procese donošenja odluka, te poboljšanom komunikacijom između mjesnih  zajednica  i  općinskih  vlasti.  Projekat

„Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH“ zasnovan je na rezultatima prijašnjih intervencija SDC-a i već uspostavljenim temeljima saradnje.

Sam projekat  predstavlja  zajedničku  inicijativu  vlada Švicarske i Švedske. Ukupna vrijednost druge faze projekta je 10,3 miliona CHF, a implementacija će trajati do kraja marta 2024. godine. Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) nadležan je za implementaciju projekta u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko distrikta, te Savezima općina i gradova oba entiteta.