Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ)

NOVA VIZIJA MJESNIH ZAJEDNICA U BIH

Strateške domene:
Demokratska uprava, općinske usluge i pravda
Teme:
Demokratska uprava
Status:
U toku
Strateški partner:
Švedska vlada / Sida
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Kanton Sarajevo, Unsko-Sanski kanton, Bosansko-Podrinjski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Tuzlanski kanton
Općina/Opština/Grad (24):
Žepče, Zenica, Visoko, Tešanj, Stari Grad Sarajevo , Sanski Most, Rudo, Petrovo, Pale - Prača, Olovo, Nevesinje, Ljubuski, Ljubinje, Laktaši, Kotor Varos, Ključ, Jablanica, Ilijaš, Gradiška, Gradačac, Gračanica, Brčko distrikt, Bijeljina, Banja Luka

Mjesne zajednice će kroz projekat razviti i realizirati nove vizije svog djelovanja, koje će omogućiti osnaživanje i inkluziju žena, mladih i ostalih marginaliziranih  grupa  u  ekonomske,  društvene i političke sfere. Projekat će također raditi na osnaživanju  kapaciteta  mjesnih  zajednica,  kako bi se mogle uključiti u procese donošenja odluka, te predstavljati potrebe građana prilikom kreiranja općinskih planova i budžeta. Mjesne zajednice će se povezivati i sa organizacijama civilnog društva u svrhu zajedničkog kreiranja inicijativa na nivou zajednice, gdje upravo MZ služe kao demokratski prostor za građanske inicijative.

Unatoč činjenici da općine u Bosni i Hercegovini imaju aktivan pristup poboljšanju životnih uvjeta građana,  postoji  potreba  da  se  promIjeni  način na koji građani iznose svoje interese, te kako ih vlasti doživljavaju. Projekat „Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH“ usmjeren je na osnaživanje mjesnih zajednica kako bi povećale odziv građana, njihovu participaciju, kao i socijalnu inkluziju u procesima lokalnog razvoja.

Mjesne zajednice predstavljaju temeljnu građansku lokalnu strukturu, zbog čega su u najboljoj poziciji da artikuliraju potrebe građana i kanaliziraju građansku participaciju u procese donošenja odluka. Iako nekada snažne, mjesne zajednice su nakon 1990-ih oslabile, te sada djeluju bez jasno definiranih funkcija, zaduženja i budžeta. Štaviše, sami građani su obeshrabreni i letargični zbog siromaštva, ograničenog napretka reformi i rijetkosti participativnog pristupa na lokalnom nivou. Upravo je ovakva situacija stvorila još veću potrebu za revitalizacijom rada mjesnih zajednica i poticanjem inicijativa u zajednici, koje bi rješavale specifične potrebe građana, a posebno marginaliziranih i ugroženih skupina.

 Projekat uključuje 136 mjesnih zajednica iz 24 jedinice lokalne samouprave kroz direktan rad na terenu i aktivnosti. 

KRAJNJI REZULTAT PROJEKTA – RAZVOJ LOKALNIH ZAJEDNICA

Revitalizirane  mjesne  zajednice  će  ponovno postati mjesto gdje građani mogu direktno izraziti svoje potrebe, uključiti se u konstruktivan dijalog, te učestvovati u lokalnim razvojnim projektima. Ojačane mjesne zajednice, kao temeljne građanske grupe, predstavljat će osnovu za pristup odozdo prema gore u stvaranju promjena unutar lokalnih uprava. MZ će težiti da uključe i istinski predstavljaju glasove žena, mladih i drugih marginaliziranih grupa. Na taj način, kroz predanost građana i vlasti moguće je stvoriti participativniju i odgovorniju lokalnu upravu u Bosni i Hercegovini. Dugoročni rezultati projekta će se ogledati u reakcijama i angažiranosti građana, efektivnim općinskim uslugama orijentiranim prema građanima, te povećanju općeg povjerenja u javne institucije.

 MJESNE ZAJEDNICE POKAZUJU OBEĆAVAJUĆE REZULTATE I PREDANOST

Od 2001. godine Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC) angažirana je kroz razne projekte na unaprjeđenju održivog općinskog razvoja i poticanju participacije na nivou zajednica. Potpora  mjesnim  zajednicama  rezultirala  je vidljivim promjenama svijesti unutar MZ o njihovim demokratskim pravima, kao i povećanjem kapaciteta da se uključe u procese donošenja odluka, te poboljšanom komunikacijom između mjesnih  zajednica  i  općinskih  vlasti.  Projekat

„Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH“ zasnovan je na rezultatima prijašnjih intervencija SDC-a i već uspostavljenim temeljima saradnje.

Sam projekat  predstavlja  zajedničku  inicijativu  i u jednakoj je mjeri finansijski podržan od strane vlada Švicarske i Švedske. Ukupna vrijednost projekta je 8.8 miliona CHF, a implementacija će trajati do kraja 2019. godine. Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) nadležan je za implementaciju projekta u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko distrikta, te Savezima općina i gradova oba entiteta.