Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

SECO Start-up fond

SECO Start-up fond (SSF) je u vlasništvu švicarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO). Predstavlja instrument švicarske ekonomske saradnje i razvoja putem kojeg se daju početni krediti pojedincima i malim i srednjim poduzećima sa sjedištem u Švicarskoj za započinjanje biznisa u zemlji koja je partner u programu švicarske razvojne saradnje.
Preuzmite informativni list projekta

U mnogim zamljama u razvoju i tržištima u nastajanju pristup izvorima finansiranja je pored regulatornih poteškoća i ekonomskih prilika, obavezno ograničenje za započinjanje poslovanja. SECO Start-up fond daje nadoknadive kredite (do pet godina) sa kamatom kojima se podržava početna faza investicijskih projekata, te se na taj način rizik dijeli sa poduzetnikom. Fond ulaže samo u manjinske udjele i nastoji povećati privatni kapital. Fondom upravlja Financecontact GmbH iz Ciriha.

Sveukupni cilj

Podržati investicije privatnog sektora koje uključuju učešće Švicarskih aktera u prioritetnim zemljama kako bi se unaprijedio ekonomski rast i podržalo održivo stvaranje novih radnih mjesta.

Ishodi

  • investirana sredstva SSF i prikupljena investicijska sredstva privatnog sektora
  • povećana privredna aktivnost podržanih poduzeća
  • podrška primjeni tehničkih standarda
  • podrška primjeni okolišnih, društvenih i upravljačkih standarda

Ključni rezultati

  • broj pregledanih zahtjeva za kredit
  • broj i iznos odobrenih i isplaćenih kredita
  • broj i iznos nadoknađenih kredita

Rezultati prethodnih faza

Od  početka  rada,  SECO  Start-up  fond je podržao 104 investicijska projekta u ukupnom iznosu od 39 miliona CHF i pomogao prikupljanje dodatnih 244 miliona CHF. Udio investitora iz dijaspore je relativno visok. Ove investicije su doprinijele otvaranju oko 10 100 radnih mjesta, djelimično u modernim oblastima.

Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status U toku
Implementatori Financecontact GmbH
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt