Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Zenici

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Zenica (WWZE) usmjeren je na osiguranje sakupljanja i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda Grada Zenice na način koji je higijenski za ži- votnu sredinu, uz troškove prihvatljive za građane. Time se doprinosi poboljšanju životnih uslova sta- novništva i zaštiti životne sredine, posebno rijeke Bosne i njenih pritoka u Zenici i naseljima lociranim nizvodno. Osim toga, ovaj projekat će ojačati ope- rativne i upravljačke kapacitete javnog vodovodnog preduzeća u pogledu prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda.
Preuzmite informativni list projekta

Poboljšanje usluga odvodnje otpadnih voda i kvaliteta vode u rijeci Bosni

Samo 41% stanovništva u Bosni i Hercegovini (BiH) ima pristup uslugama odvodnje otpadnih voda i samo 16% prikupljenih otpadnih voda se prečišćava. To je daleko ispod potreba da se osigura čista i zdrava životna sredina i dostignu standardi propisani direktivama Evropske unije. Približno 75% urbanog stanovništva Zenice je priključeno na gradsku kanalizacionu mrežu, dok mjesne zajednice u okolini Zenice još nisu priključe- ne. Komunalne otpadne vode se ispuštaju u rijeku Bosnu bez prečišćavanja, pomiješane sa industrij- skim otpadnim vodama. Ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda uzrokuje značajno zagađenje vode u rijeci i predstavlja rizik za zdravlje stanovništva.

Građani u Zenici i nizvodno duž rijeke Bosne će osjetiti koristi od projekta

Projekat obuhvata izgradnju postrojenja za preči- šćavanje otpadnih voda, rehabilitaciju gradske kanalizacione mreže i njeno proširenje, uključujući i glavne kolektore, čime će stanovništvo iz okolnih mjesnih zajednica biti povezano na gradsku kanalizacionu mrežu. Projekat će osigurati potpuno razdvajanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda, uz integraciju mjera za smanjenje rizika od katastrofa u skladu sa potrebama. Osim toga, podrška korporativnom razvoju javnog vodovodnog preduzeća će omogućiti njegovu održivost u okviru funkcionalnog institucionalnog i regulatornog okruženja u sektoru vodnih usluga. Federalne institucije će osigurati implementaciju odgovarajućih mjera od strane industrijskih zagađivača koji svoje otpadne vode ispuštaju direktno u rijeku Bosnu i njene pritoke na području Grada Zenice. Planirane su ograničene mjere za integrisani urbani razvoj. Projekat će pozitivno uticati na životne uslove preko 200’000 ljudi u Zenici i naseljima lociranim nizvodno.

Investicije širokih razmjera za održivu životnu sredinu

Projekat otpadnih voda Zenica odvija se od 2018. do 2025. godine, osiguravajući investicije od 20.5 miliona Eura. Vlada Švicarske će donirati 5 miliona Eura, a Vlada Njemačke će donirati 14.5 miliona Eura kroz Njemačku razvojnu banku (KfW). Grad Zenica će doprinijeti sa 1.0 milion Eura. Projekat predstavlja nastavak tekućeg partnerstva  između švicarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i KfW-a u Zenici, na unaprijeđenju sistema vodosnabdjevanja, jačanju kapaciteta javnog vodovodnog preduzeća, te oporavku od poplava i smanjenju rizika od katastrofa.