Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) usmjeren je na poboljšanje lokalnih sistema upravljanja i usluga u sektorima okoliša i ekonomije, što će rezultirati boljim lokalnim službama, povećanom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između općina, građana i privatnog sektora. Posebna pažnja bit će posvećena poboljšanju životnih uvjeta ranjivih grupacija.

Strateške domene:
Demokratska uprava, općinske usluge i pravda
Teme:
Demokratska uprava
Status:
U toku
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Unsko-Sanski kanton, Tuzlanski kanton
Općina/Opština/Grad (18):
Tešanj, Teslić, Sanski Most, Prnjavor, Prijedor, Kozarska Dubica, Kostajnica, Kalesija, Gradiška, Gradačac, Gračanica, Doboj, Cazin, Bosanska Krupa, Bihać , Žepče, Velika Kladuša, Tuzla

Poboljšanje vodovodnih sistema I stvaranje poticajne okoline za privredni sektor

Općinska uprava nosi direktnu odgovornost prema svojim građanima, i posjeduje veliki razvojni potencijal. Općine i njihovi lideri su najdinamičniji akteri vlasti, koji imaju sluha za potrebe svojih građana, poboljšanje njihovih životnih uvjeta i zapošljavanje. Međutim, političke blokade, kao i kompleksno ustavno uređenje, prouzrokovali su sporost reformskih procesa, nedostatak ulaganja, visok nivo nezaposlenosti i rast društvenih       nejednakosti. Opasnosti lošeg upravljanja bile su uočljive za vrijeme katastrofalnih poplava 2014. godine, koje su pokazale nizak nivo otpornosti i kapaciteta vlasti da se nose sa posljedicama prirodnih katastrofa.

Općine kao ključni pokretači promjene u BiH

MEG projekat će podržati općine u poboljšanju njihovog upravljanja i pružanja javnih usluga na inkluzivan, efektivan i efikasan način. Kroz podržavanje ekonomskog sektora i sektora okoliša, u koje općine ulažu najviše sredstava, projekat će pozitivno utjecati na cjelokupan općinski razvoj. Kako bi se potaknula kolektivna akcija i osigurala razmjena dobrih praksi diljem zemlje, projekat će također doprinijeti i izmjenama regulative na višim nivoima vlasti.

Projekat će podržati i stvoriti sinergiju između općina, biznisa, ministarstava na entitetskim i kantonalnim razinama, udruženjima i profesionalnim mrežama. Oko 700’000 građana, uključujući 40’000 društveno isključenih, imat će koristi od poboljšanih lokalnih službi, novih mogućnosti zaposlenja, kao i od poboljšanih uvjeta za razvoj privrednog sektora.

Jačanje općina kako bi mogle pružiti kvalitetne usluge u okolišnom i ekonomskom sektoru

MEG projekat će djelovati u 20-25 općina – u suradnji sa načelnicima, administracijom i općinskim vijećima – kako bi se razvili kapaciteti, pružila potpora kapitalnim investicijama, i poboljšao ekonomski okvir. U osmišljavanju politika i upravljanju projektima, kao i u praćenju samog pružanja usluga, sudjelovat će građani, biznisi i civilno društvo. Njihov potencijal će se iskoristiti upravo kroz jačanje javno-privatnog dijaloga, kako bi svi lokalni akteri mogli doprinijeti razvoju i rastu. Općine će također povećati  pristup  društveno isključenih grupa javnim službama, te  mogućnostima  ravnopravnog  zaposlenja i   radnim mjestima. Unutar sektora  okoliša  fokus će biti  na  uslugama  vodoopskrbe i  poboljšanju  tehničkih i upravljačkih  kapaciteta vode.

U ekonomskom sektoru, fokus će biti na kreiranju poticajne okoline za razvoj lokalne privrede koja će ohrabrivati razvoj te poticati poboljšanje administrativnih usluga.

Zagovaranje interesa  općina  i poboljšanje regulacionog okvira na višim nivoima vlasti

Entiteti, kantoni i općine će biti podržani u pripremi novih ili izmjeni postojećih zakona, podzakonskih akata, metodologija i procedura, a sve u svrhu postizanja inkluzivnijih i efektivnijih usluga za građane. MEG projekat će blisko surađivati i sa Savezima općina i gradova (FBiH i RS), koji imaju ulogu zagovaranja  interesa  općina  i  gradova.  Općine će biti dodatno osnažene kroz rad profesionalnih tematskih mreža, kao što je Aquasan, koje će zagovarati poboljšanje legislative, javnih usluga, te omogućiti razmjenu dobrih praksi. Takvo proaktivno umrežavanje i razmjena dobrih praksi diljem zemlje će proširiti utjecaj projekta, te doprinijeti izgradnji suradnje između regija i entiteta.

Prethodni uspjesi kreirali pozitivan impuls

MEG projekat je nastavak „Projekta dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša“ (GOV-WADE), koji je podržao praktikovanje principa dobrog upravljanja u opskrbi vodom i uslugama u sektoru okoliša. Kroz ovaj projekat je postalo jasno da vrijedi ulagati u poboljšanje kapaciteta i praksi za općinski razvoj. Od 2016. do 2020. godine, MEG projekat će se fokusirati na 18 naprednih općina (grupiranih u dvije cjeline u sjevernoj BiH), koje su prethodno pokazale da imaju sposobno općinsko vodstvo i osnovne kapacitete za pokretanje ovog razvojnog procesa. No, potpora je također moguća i za dodatne, manje razvijene općine.