Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Jačanje Saveza općina i gradova u BiH

Entitetski Savezi opština i gradova (SOG) u Bosni i Hercegovini nose ključnu ulogu u zagovaranju promjena legislative, ali i načina finansiranja opština i gradova.

Strateške domene:
Lokalna uprava i općinske/opštinske usluge
Teme:
Lokalna uprava i općinske usluge
Status:
U toku
Strateški partner:
Švedska vlada / Sida
Implementator:
SALAR i SOG-ovi RS i FBiH
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (2):
Grad Sarajevo, Banja Luka

Cilj projekta je institucionalna i organizaciona promjena rada Saveza opština i gradova, kako bi poboljšali svoje zagovaračke aktivnosti, te čvrsto zastupali interese opština u razvojnim decentralizacijskim procesima. Projekat će dodatno osnažiti kapacitete Saveza, kako bi oni dalje mogli podržati lokalne vlasti u pružanju efikasnih usluga građanima, te se pridržavati principa odgovornosti. Svi ovi napori će rezultirati poboljšanom ulogom i statusom Saveza kao uglednih aktera u promovisanju demokratskog razvoja na putu evropskih integracija.