Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Projekat “Integriranog lokalnog razvoja” (ILDP) pruža podršku sistemu lokalnog strateškog planiranja u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje usklađenog pristupa strateškom planiranju, koji će koristiti općine i gradovi diljem zemlje, te na taj način uskladiti svoje strateške planove sa razvojnim prioritetima zemlje.

Strateške domene:
Demokratska uprava, općinske usluge i pravda
Teme:
Demokratska uprava
Status:
U toku
Strateški partner:
Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton, Kanton 10, Unsko-Sanski kanton, Srednjobosanski kanton
Općina/Opština/Grad (34):
Zvornik, Zenica, Vlasenica, Višegrad, Trnovo RS, Šipovo, Srbac, Rudo, Rogatica, Ravno, Posušje, Osmaci, Novo Sarajevo, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Ljubuski, Ljubinje, Lukavac, Lopare, Livno, Laktaši, Kotor Varos, Ključ, Jajce, Jablanica, Han Pijesak, Doboj Jug, Doboj Istok, Čitluk, Bužim, Breza, Bosanski Petrovac, Bijeljina, Berkovići

Strateškim planiranjem do dobrih rezultata na lokalnom nivou

Pokušaji strateškog planiranja u općinama i gradovima prethodno su nastajali ad hoc ili su bili motivirani donatorskim programima. Samim time su bili odvojeni od širih okvira planiranja i finansiranja u zemlji. Interakcija sa privrednim sektorom, kao i građanska participacija bili su rijetkost u lokalnom planiranju, a tako nastale strategije nisu bile usklađene sa javnim politikama i resursima viših nivoa vlasti. Općine i gradovi su izloženi brojnim izazovima prilikom upravljanja kompleksnim razvojnim procesima, ne samo ograničenim kapacitetima da rukovode i upravljaju planiranjem razvoja, već i nedostatkom sredstava za realizaciju definiranih strateških prioriteta. Projekat “Integriranog lokalnog razvoja” potaknuo je sistemske promjene unutar općina i gradova koje već sada pozitivno djeluju na svakodnevne aktivnosti tih općina i gradova, posebno na pružanje usluga građanima.

Tačnije, projekat ima za cilj ojačati kapacitete općina i gradova da samostalno provode integrirano i inkluzivno planiranje lokalnog razvoja, te da efektivno implementiraju razvojne strategije. U isto vrijeme, sastavni dio projekta su i rasprave o javnim politikama sa relevantnim akterima kako bi se uspostavili mehanizmi harmonizacije strateškog planiranja sa procesima finansijskog planiranja.

Stvaranje kritične mase općina i gradova diljem zemlje koji primjenjuju integriran i inkluzivan pristup planiranju razvoja

U sklopu projekta, podržano je 50 općina i gradova u provođenju integriranih i inkluzivnih procesa planiranja, kao i kreiranje sveobuhvatnih razvojnih strategija. Pravedna zastupljenost građana, a posebice socijalno isključenih grupa, jedan je od osnovnih ciljeva projekta. Upravo je sudjelovanje različitih grupa u procesu planiranja stvorilo snažan osjećaj vlasništva nad razvojem, te rezultiralo strateškim planovima koji uzimaju u obzir potrebe društveno izoliranih i marginaliziranih grupa. Strategije su također fokusirane na specifične konkurentne prednosti svake zajednice, te su povezali stratešku viziju sa finansijskim i administrativnim kapacitetima. Općine i gradovi, kroz sudjelovanje u projektu, su stupili u zajedničku interakciju, te razmjenjivali uspjehe i inovativne ideje za lokalni razvoj. Nadalje, direktna finansijska pomoć pružena ovim općinama i gradovima omogućila je realizaciju prioritetnih lokalnih projekata koji su pozitivno utjecali na skoro 100.000 građana, uključujući marginalizirane grupe. Projekat je promovirao međuopćinsku suradnju, a konkretne intervencije podržane na lokalnom nivou rezultirale su unaprijeđenim uslugama i ostvarenim prihodima za preko 170.000 građana.

Usklađivanje strateškog planiranja na kantonalnom nivou

Nakon uspjeha u usklađivanju strateškog planiranja na lokalnom nivou i potpore daljnjoj vertikalnoj harmonizaciji planiranja, projekat je podržao i participativno  osmišljavanje uniformiranog pristupa strateškom planiranju na lokalnom nivou. Svih deset kantona je, stoga, kreiralo integrirane razvojne strategije koje uzimaju u obzir razvojne prioritete jedinica lokalne samouprave, dok je u jednom kantonu sam proces primjene pristupa u toku.

Kreiranje mehanizama za vertikalno usklađivanje sistema lokalnog strateškog planiranja i okvira viših nivoa vlasti

Složena struktura Bosne i Hercegovine zahtijeva usklađivanje djelovanja na nekoliko institucionalnih nivoa, kako bi razvojni procesi postali efektivniji, efikasniji i kompatibilni sa procesima integracije Evropske Unije. Kroz ILDP, razvijen je zakonski okvir u Federaciji BiH za uspostavljanje sistema strateškog planiranja i povezivanje procesa planiranja na lokalnom, kantonalnom i nivou Federacije BiH. Na entitetskom nivou uspostavljeni su mehanizmi javnog finansiranja koji će ciljano podržavati prioritete lokalnog razvoja. Ovi finansijski mehanizmi su usklađeni sa principima Evropske Unije o upravljanju javnim programima bespovratnih sredstava. Za ove mehanizme entitetske vlade su osigurale 1.400.000 CHF vlastitih sredstava. Do sada su finansijski mehanizmi doprinijeli poboljšanju usluga za preko 100.000 građana (uključujući preko 17.000 marginaliziranih), te stvorili izvore prihoda za 2.400 građana, kao i uspostavili 529 novih radnih mjesta.

Ključni uspjesi projekta kao temelj za budući razvoj

Projekat “Integriranog lokalnog razvoja” pokazao se kao inovativna, ali i iznimno relevantna intervencija u Bosni i Hercegovini. Značajan korak je napravljen u izgradnji sistema strateškog planiranja na pod državnom nivou, tj. u entitetu Federacije BiH – sistem koji osigurava koherentnost i povezanost javnih politika i budžeta. Projekat je također bio ključan za harmonizaciju i postizanje kompatibilnosti okvira planiranja na lokalnom nivou diljem zemlje, te na kantonalnom nivou u Federaciji BiH. Danas, gotovo 45% jedinica lokalne samouprave, te svi kantoni, koriste standardiziran pristup planiranju razvoja. ILDP je podržao i implementaciju lokalnih razvojnih strategija kroz finansiranje 53 prioritetna lokalna projekta, te na taj način poboljšao uslugu i generiranje prihoda za skoro 400.000 građana Bosne i Hercegovine.