Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat zapošljavanja mladih (YEP)

Nezaposlenost je ključni razvojni izazov s kojim je Bosna i Hercegovina suočena, a tim problemom najviše su pogođeni mladi ljudi u BiH. Nezaposlenost mladih je na rekordnoj razini, sa skoro 62% nezaposlenih mladih ljudi u dobi od 15 do 24 godine. Projekat zapošljavanja mladih (YEP) doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti mladih kroz unaprjeđenje rada javnih službi za zapošljavanje (JSZ), te promociju samozapošljavanja i poduzetničkih mogućnosti za mlade ljude.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Zapošljavanje mladih
Status:
U toku
Implementator:
GOPA Consultants
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt
Kanton:
Tuzlanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton, Kanton Sarajevo, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Posavski kanton, Kanton 10, Bosansko-Podrinjski kanton, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (48):
Živinice, Zvornik, Zenica, Vogošća, Tuzla, Travnik, Teslić, Srbac, Rudo, Prozor-Rama, Posušje, Pale, Orašje, Novo Sarajevo, Novi Travnik, Novi Grad Sarajevo, Novi Grad, Nevesinje, Neum, Mostar, Modriča, Lukavac, Livno, Konjic, Kladanj, Kalesija, Kakanj, Jajce, Jablanica, Ilijaš, Ilidža, Hadžići, Grude, Gradiška, Gradačac, Goražde, Fojnica, Doboj, Derventa, Čitluk, Čapljina, Centar Sarajevo, Cazin, Busovača, Bugojno, Brčko distrikt, Banja Luka, Banovići

Nezaposlenost mladih na rekordnoj razini, potrebne učinkovitije mjere

Tokom godina, situacija sa nezaposlenošću mladih se kontinuirano mijenja nagore – još uvijek postoji ogroman nedostatak radnih mjesta, a vlasti u isto vrijeme imaju ograničene kapacitete i ne uspijevaju poduzeti odgovarajuće mjere za rješavanje problema nezaposlenosti. Uzimajući u obzir da je 13 institucionalnih organa vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou uključeno u upravljanje pitanjem zapošljavanja, Zavodi za zapošljavanje su ograničeni u razvijanju učinkovitih usluga koje bi ispunile potrebe nezaposlenih mladih ljudi. Štaviše, kako vrijeme prolazi, ti mladi ljudi osjećaju se beznadežno, pasivno, bez ikakvog povjerenja u sistem i institucije, koje bi u suštini trebale biti potpora mladim ljudima.

Novi modeli rada transformiraju učinak službi za zapošljavanje

Fokus Projekta zapošljavanja mladih (YEP) jest unaprjeđenje rada javnih službi za zapošljavanje kroz uvođenje novih modela rada, koji će omogućiti kvalitetnije usluge mladim ljudima, spajanje sa potencijalnim poslodavcima, ali i poticanje mladih da istraže mogućnosti samozapošljavanja. Pored toga, projekat će doprinijeti i podizanju svijesti šire javnosti o problemu nezaposlenosti mladih i njegovim posljedicama.
 
Prethodno su uposlenici javnih službi za zapošljavanje bili primarno fokusirani na administriranje socijalne zaštite nezaposlenih, kao što je pokrivenost zdravstvenim osiguranjem. Kako bi se uspostavile kvalitetnije usluge, uz proaktivnu uključenost uposlenika Zavoda, projekat je uveo nekoliko „oglednih biroa“ gdje se pružaju usluge savjetovanja za nezaposlene. Kroz ovaj model rada, savjetnici mogu posvetiti više vremena motiviranju nezaposlenih i aktivno im pomoći u traženju poslova. S druge strane, preostali uposlenici se mogu posvetiti pasivnim korisnicima, te im omogućiti pravo na zdravstveno osiguranje. Ovaj model rada se vrlo jednostavno može replicirati i u ostalim javnim službama za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.
 
Također, uspostavljena je mreža od 25 „Klubova za traženje posla“ pri službama za zapošljavanje, gdje nezaposleni mladi ljudi mogu poboljšati svoje vještine traženja poslova, ali isto tako i voditelj kluba ih savjetuje da istraže različite prilike na tržištu rada, te mogućnosti samozapošljavanja. Ova vrsta usluge posebno je pomogla u povećanju pristupa uslugama zapošljavanja za mlade u nepovoljnom položaju.

Značajan uspjeh prethodne faze

„Reformski paket“1 postepeno je osmišljen i uveden u dva pilot „ogledna biroa“ pri javnim službama za zapošljavanje. Uvedene su usluge grupnog savjetovanja, dok se aktivne mjere zapošljavanja usmjerene na nezaposlene mlade ljude održavaju u mreži od 25 „Klubova za traženje posla“. Dodatna tri kantona priključila su se projektu, a Zavod za zapošljavanje Republike Srpske prilagodio je Uputstva za rad, kako bi se mogla integrirati širom entiteta. Nadalje, četiri kantona su izrazila interes da se priključe procesu, kao i Brčko distrikt.
 
Sveukupno, 4.444 mlade osobe su dobile podršku kroz „Klubove za traženje posla“, od kojih se 1.661 i uspješno zaposlilo. Usporedbom brojki od 2012 do 2014. godine, vidljivo je povećanje od 240% u učestvovanju mladih ljudi u grupnom savjetovanju. U isto vrijeme, uspješno zaposlenje mladih povećalo se za 290%.
 
Podržano je i implementirano 11 lokalnih inicijativa od strane lokalnih organizacija civilnog društva, javnih službi za zapošljavanje i „Klubova za traženje posla“. Kao direktan rezultat te potpore, registrirana su i  prva društvena poduzeća.