Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini

Medicinske sestre zauzimaju ključno mjesto u pružanju primarne zdravstvene njege i imaju potencijal da značajno doprinesu poboljšanju zdravstvenog statusa stanovništva Bosne i Hercegovine. Projekat „Jačanje sestrinstva u BiH“ ima za cilj da omogući medicinskim sestrama da pristupe najugroženijim grupama stanovništva i pruže im kvalitetnije usluge, a fokusira se i na zaštitu profesionalnih interesa medicinskih sestara i tehničara te na njihovo priznanje unutar zdravstvenog sistema.

Strateške domene:
Zdravstvo
Teme:
Zdravstvo
Status:
U toku
Strateški partner:
=djeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta, Odjeljenje za zdravstvo i druge poslove Vlade Brčko distrikta, Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvo obrazovanja RS, Ministarstvo obrazovanja FBiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo zdravstva FBiH
Implementator:
Konzorcij Fondacije fami i Ženevske univerzitetske bolnice
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Srednjobosanski kanton, Tuzlanski kanton, Kanton 10, Posavski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Kanton Sarajevo, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (23):
Zvornik, Zenica, Vitez, Tuzla, Trebinje, Tomislavgrad, Tešanj, Teslić, Prnjavor, Prijedor, Orašje, Odzak, Mostar, Livno, Gračanica, Foča, Doboj, Derventa, Centar Sarajevo, Brčko distrikt, Bijeljina, Bihać , Banja Luka

Medicinske sestre u BiH imaju ključno mjesto u poboljšanju zdravstvenih usluga

Iako Bosna i Hercegovina ulaže značajna sredstva  u  zdravstveni sistem, zdravlje stanovništva se kontinuirano pogoršava. Reforma zdravstvenog sistema bavi se osiguravanjem pristupačnih i isplativih usluga primarne zdravstvene zaštite. Međutim, unapređenje edukacije i prakse medicinskih sestara i tehničara nije obuhvaćeno reformom, što zapravo sputava njen dalji napredak. Oko 19.000 medicinskih sestara zaposleno je u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine. Iako prevladavaju u radnoj snazi u zdravstvu, njihov potencijal je neiskorišten, pogotovo u radu sa ugroženim grupama, koje imaju ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti. Štaviše, formalno obrazovanje medicinskih sestara je neadekvatno, potrebne kompetencije za rad nisu jasno definirane, niti je uspostavljen sistem njihovog licenciranja.

Bolji položaj medicinskih sestara je imperativ uspjeha

Projekat „Jačanje sestrinstva u BiH“ potiče procese povećanja kvalitete usluga medicinskih sestara i tehničara te bolji pristup ovim uslugama, naročito za ugrožene grupe stanovništva, koje uključuju starije, osobe sa invaliditetom, raseljena lica, nezaposlene i neosigurane osobe, manjine, osobe koje žive u udaljenim područjima, samohrane majke, mlade roditelje, djecu i mlade. Biće podržan i razvoj sestrinstva u zajednici, gdje će medicinske sestre i tehničari pružati u zajednici i kućama pacijenata preventivnu njegu, usluge promocije zdravlja i savjetovanja, te njegu pacijenata koji su u terminalnoj fazi oboljenja ili imaju hronične zdravstvene probleme.

Projekat će se baviti i pitanjem reforme formalnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara, kako bi se osiguralo da su njihove kompetencije u skladu sa evropskim standardima. Pored toga, iznimno je važno da zdravstveni autoriteti u zemlji prepoznaju i priznaju medicinske sestre i tehničare kao važan resurs za poboljšanje kvalitete usluga i njihove sigurnosti i efikasnosti. Kako bi se poboljšao položaj medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sistemu projekat će raditi na razvijanju standarda praksi u sestrinstvu, regulative za kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara i tehničara, te njihovo adekvatno licenciranje. Resursni centri za medicinske sestre će biti uspostavljeni na entitetskom nivou, a udruženja medicinskih sestara i tehničara ojačana kako bi regulirala samu profesiju i zagovarala interese medicinskih sestara.

Primarna ciljna grupa projekta su medicinske sestre i tehničari, naročito oni koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Međutim, projekat će imati snažan utjecaj i na opće stanovništvo, korisnike zdravstvenih usluga – procijenjenih 900.000 osoba u BiH, te naročito ugrožene grupe stanovništva sa ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama.

Iskustva iz Bijeljine kao model za ostatak zemlje

U Domu zdravlja Bijeljina 40 medicinskih sestara i tehničara iz oblasti porodične medicine obučene su za pružanje zdravstvenih usluga u zajednici, te im je omogućena sva potrebna oprema. U samo tri mjeseca, one su posjetile preko 900 domova i omogućile njegu pacijenata. Nadalje, obavile su godišnji pregled preko 2.000 hroničnih pacijenata, te će nastaviti obavljati redovne kontrolne preglede ovih pacijenata. Uz pružanje njege, medicinske sestre i tehničari u zajednici organiziraju i aktivnosti promocije zdravlja za cjelokupno stanovništvo. Ova uspješna pilot aktivnost iz Bijeljine biće primijenjena i u drugim dijelovima zemlje.

Podrška reformi sestrinstva u BiH

Sama ideja projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“ nastala je od strane dva entitetska ministarstva zdravlja i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Projekat je razvijen na osnovu analize potreba u zemlji i saznanja dobijenih kroz projekat „Implementacija porodične medicine u BiH“, ranije finansiranog od strane SDC-a.