Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa

Kako bi se osporile rodne norme i s njima poveza- ni stereotipi, projekat se fokusira na promovisanje zdravih, nenasilnih i rodno pravičnih životnih stilo- va među mladićima i djevojkama u BiH. Mladi ljudi su u dobi kada se nezdravi životni stilovi najlakše i najčešće usvoje. Stoga projekat teži tome da mla- diće i djevojke osnaži znanjima i vještinama kako bi uspješno izbjegli konzumaciju duhana, zloupo- trebu alkohola i droga, i zaštitili svoje reproduktivno i mentalno zdravlje.

Strateške domene:
Zdravstvo
Teme:
Zdravstvo
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo obrazovanja RS, Ministarstvo obrazovanja FBiH, Kantonalna ministarstva obrazovanja
Implementator:
CARE
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Tuzlanski kanton, Srednjobosanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Kanton 10, Kanton Sarajevo, Bosansko-Podrinjski kanton
Općina/Opština/Grad (22):
Vlasenica, Visoko, Tuzla, Travnik, Široki Brijeg, Stolac, Posušje, Novi Travnik, Mostar, Ljubuski, Livno, Kneževo, Jablanica, Istočno Novo Sarajevo, Grude, Gradiška, Grad Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Brčko distrikt, Bijeljina, Banja Luka

Projekat „Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa“ doprinos je „Inicijativi mladića“ koju provodi CARE International, a koja se oslanja na prethodne rezultate inicijative i promoviše zdrave životne stilove, osporava rodne stereotipe i pruža mladima edukacije o životnim vještinama.

Patrijarhalne i rigidne norme zasnovane na rodnoj podjeli još uvijek prevladavaju u društvu Bosne i Hercegovine. Od rane dobi, dječaci i djevojčice se uče uklapanju u rodne uloge. Za mladiće to znači da trebaju izrasti u „prave muškarce“, agresivne i samopouzdane, hranioce i zaštitnike porodice i za- jednice. S druge strane, od djevojaka se očekuje da izrastu u domaćice, odgajaju djecu, vode domaćinstvo i budu ovisne o svom mužu. Kroz odgoj, mladići i djevojke se oblikuju da odgovaraju svojim društvenim ulogama, kao i očekivanim ponašanjima u odnosima sa vršnjacima, porodicom i širom zajednicom. Kako bi pokazali svoju muškost, mladići često ulaze u štetne i opasne aktivnosti kao što je pretjerana konzumacija alkohola, konzumacija duhana i droga, te bezobzirna vožnja. Također, oni češće koriste nasilje nad ženama i svojim vršnjacima. Ove patrijarhalne rodne norme uče se i usvajaju kroz porodični odgoj, školsku okolinu, vršnjačke grupe i zajednice.

Da bi mladi ljudi uistinu mogli usvojiti zdrave životne stilove i uspješno preći u zreliju dob, potrebna im je podrška u lokalnim zajednicama, te istinski životni uzori. Omladinske organizacije i profesori trebaju zauzeti ključnu ulogu u ohrabrivanju i potpori mla- dih ljudi. Stoga projekat također ojačava kapacitete mladih edukatora i profesora kako bi mogli održa- vati neformalne edukacije o životnim vještinama u školama i zajednicama. Edukacije se fokusiraju na zdravlje, ravnopravnost spolova i sprječavanje na- silja. Naposljetku, kurikulumi ovih edukacija bi tre- bali biti uključeni u programe škola diljem zemlje, kako bi pomogli što većem broju mladih da ostvare svoj puni potencijal.

Promovisanje zdravih životnih stilova i ponašanja također se provodi kroz „Budi muško“ klubove, koji služe kao katalizatori društvenih akcija u školama i zajednicama, te kao mjesta gdje mladići i djevojke mogu postati šampioni promjena u svojim zajednicama.

ZAJEDNIČKIM NAPORIMA UKLJUČENO 50.000 MLADIH

Kako bi se ostvarili najbolji mogući ishodi projekta, ostvarena je saradnja sa ministarstvima, gender-centrima, obrazovnim institucijama, prosvjetnim radnicima, lokalnim omladinskim organizacijama, kao i roditeljima.

CARE International Balkan – u partnerstvu sa Asocijacijom XY iz Sarajeva, Perpetuum Mobile iz Banje Luke, te Youth Power iz Mostara – organizira edukacijske aktivnosti u 15 lokalnih zajednica širom zemlje.

Najmanje 25.000 mladih ljudi sudjelovat će u ovim edukacijama i ostalim projektnim aktivnostima. Takođe, 150.000 mladih ljudi će biti uključeno i kroz promotivne kampanje. Posebni napori su uloženi u uključivanje marginaliziranih, te društveno isključenih mladića i djevojaka (unutar i van škola), osobito mladića i djevojaka iz romske populacije.