Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa

Treća faza (2021-2023) biće fokusirana na kreiranje opipljivih i dugoročnih sistematskih rješenja, a ključna će biti zvanična integracija Programa Y (za srednje škole) i Programa E (za više razrede osnovnih škola) kao dio obaveznog nastavnog plana i programa nakon završetka projekta u cijeloj Bosni i Hercegovini kao rezultat intenzivne saradnje sa ministarstvima obrazovanja. CARE i njegovi partneri Institut za populacioni razvoj IPD iz Sarajeva, Institut Perpetuum Mobile iz Banjaluke i Youth Power/Snaga Mladih iz Mostara nastaviće da grade projekat na dostignućima prve dvije faze i da osiguravaju realizaciju adekvatnih rješenja koja će trajati i nakon završetka projekta.

Strateške domene:
Zdravstvo
Teme:
Zdravstvo
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo obrazovanja RS, Ministarstvo obrazovanja FBiH, Kantonalna ministarstva obrazovanja
Implementator:
CARE
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Tuzlanski kanton, Srednjobosanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Kanton 10, Kanton Sarajevo, Bosansko-Podrinjski kanton
Općina/Opština/Grad (22):
Vlasenica, Visoko, Tuzla, Travnik, Široki Brijeg, Stolac, Posušje, Novi Travnik, Mostar, Ljubuski, Livno, Kneževo, Jablanica, Istočno Novo Sarajevo, Grude, Gradiška, Grad Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Brčko distrikt, Bijeljina, Banja Luka

Treća faza YMI-a biće snažno fokusirana na stvaranje povoljnog okruženja za dugoročno sistematsko rješenje za obrazovanje srednjoškolaca i osnovaca iz oblasti životnih vještina. Svi napori će se udružiti kako bi se postigao opšti cilj koji će doprinijeti stvaranju pozitivnog i mirnog društva za mlade u Bosni i Hercegovini, koje podržava rodnu ravnopravnost, poboljšava zdravlje i smanjuje interpersonalno nasilje.

Za nadogradnju i poboljšavanje ranijih dostignuća, YMI faza III će posebno podržati obrazovne institucije da u potpunosti usvoje nastavne planove i programe iz oblasti životnih vještina i omogućiti edukatorima da podrže mlade u razvoju zdravog, nenasilnog i rodno ravnopravnog ponašanja i na taj način olakšaju njihov nesmetan prelaz iz adolescencije u odraslo doba.

To će se postići radom na institucionalizaciji, standardizaciji i osiguranju kvaliteta sveobuhvatnog Programa Y u srednjim školama, kao i pilotiranjem i primjenom Programa E za obrazovanje o zdravim životnim stilovima u osnovnim školama u BiH. 

Dalje, YMI III će nastaviti da krči put društvenim promjenama u BiH prikupljajući podršku za izgradnju pokreta/koalicija stvaranjem novih saveza koji uključuju nastavnike i profesore, roditelje, univerzitete, predstavnike medija, mlade ljude i građane u pružanju podrške programu obrazovanja iz oblasti životnih vještina koji je fokusiran na rodnu ravnopravnost

Očekujemo da će program direktno doprijeti do 10.000 učenika osnovnih i srednjih škola, kao i do 300 nastavnika i profesora tokom trogodišnjeg perioda. Što se tiče univerziteta, 100 studenata i 20 članova akademskog osoblja će biti obuhvaćeno u aktivnostima na integrisanju Programa Y u univerzitetski nastavni plan i program. Aktivnosti društvenih kampanja i aktivnosti YMI pokreta trebalo bi da dopru do 200.000 ljudi uglavnom u 8 ciljnih zajednica, ali i širom zemlje.