Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa

Projekat „Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa“ doprinos je Inicijativi mladića koju provodi CARE International, koji se oslanja na prethodne rezultate inicijative i promoviše zdrave životne stilove, osporava rodne stereotipe i pruža mladima edukacije o životnim vještinama.

Strateške domene:
Zdravstvo
Teme:
Zdravstvo
Status:
U toku
Strateški partner:
Kantonalna ministarstva obrazovanja, Ministarstvo obrazovanja FBiH, Ministarstvo obrazovanja RS
Implementator:
CARE
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (10):
Vlasenica, Visoko, Novi Travnik, Mostar, Kneževo, Jablanica, Gradiška, Grad Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo, Banja Luka

Osporavanje rodnih stereotipa, promovisanje zdravih životnih stilova

Patrijarhalne i rigidne norme zasnovane na rodnoj podjeli još uvijek prevladavaju u društvu Bosne i Hercegovine. Od rane dobi, dječaci i djevojčice se uče uklapanju u rodne uloge. Za mladiće to znači da trebaju izrasti u „prave muškarce“, agresivne i samopouzdane, hranioce i zaštitnike porodice i zajednice. S druge strane, od djevojaka se očekuje da izrastu u domaćice, odgajaju djecu, vode domaćinstvo i budu ovisne o svom mužu. Kroz odgoj, mladići i djevojke se oblikuju da odgovaraju svojim društvenim ulogama, kao i očekivanim ponašanjima u odnosima sa vršnjacima, porodicama i širomzajednicom. Kako bi pokazali svoju muškost, mladići često ulaze u štetne i opasne aktivnosti kao što je pretjerana konzumacija alkohola, konzumacija duhana i droga, te bezobzirna vožnja. Također, oni češće koriste nasilje protiv žena i svojih vršnjaka. Ove patrijarhalne rodne norme uče se i usvajaju kroz porodični odgoj, školsku okolinu, vršnjačke grupe i zajednice.

Mladići i djevojke, šampioni promjena

Kako bi se osporile rodne norme i s njima povezani stereotipi, projekat se fokusira na promovisanje zdravih, nenasilnih i rodno pravičnih životnih stilova među mladićima i djevojkama u BiH. Mladi ljudi su u dobi kada se nezdravi životni stilovi najlakše i najčešće usvoje. Stoga projekat teži tome da mladiće i djevojke osnaži znanjima i vještinama kako bi uspješno izbjegli konzumaciju duhana, zloupotrebu alkohola i droga, i zaštitili svoje reproduktivno i mentalno zdravlje.

Da bi mladi ljudi uistinu mogli usvojiti zdrave životne stilove i uspješno preći u zreliju dob, potrebna im je podrška u lokalnim zajednicama, te istinski životni uzori. Omladinske organizacije i profesori trebaju zauzeti ključnu ulogu u ohrabrivanju i potpori mladih ljudi. Stoga projekat također ojačava kapacitete mladih edukatora i profesora kako bi mogli održavati neformalne edukacije o životnim vještinama u školama i zajednicama. Edukacije se fokusiraju na zdravlje, ravnopravnost spolova i sprječavanje nasilja. Naposljetku, kurikulumi ovih edukacija bi trebali biti uključeni u programe škola diljem zemlje, kako bi pomogli što većem broju mladih da ostvare svoj puni potencijal.

Promovisanje zdravih životnih stilova i ponašanja također se provodi kroz „Budi Muško“ klubove, koji služe kao katalizatori društvenih akcija u školama i zajednicama, te kao mjesta gdje mladići i djevojke mogu biti šampioni promjena u svojim zajednicama.

Zajedničkim naporima uključeno 50.000 mladih

Kako bi se ostvarili najbolji mogući ishodi projekta, ostvarena je saradnja sa ministarstvima, gender-centrima, obrazovnim institucijama, prosvjetnim radnicima, lokalnim omladinskim organizacijama, kao i roditeljima. 

CARE International Balkan – u partnerstvu sa Asocijacijom XY iz Sarajeva, Perpetuum Mobile iz Banje Luke, te Youth Power iz Mostara – organizira edukacijske aktivnosti u 15 lokalnih zajednica širom zemlje.

10.000 mladih ljudi sudjelovat će u ovim edukacijama i ostalim projektnim aktivnostima. Međutim, 50.000 mladih ljudi će biti uključeno i kroz promotivne kampanje. Posebni napori su uloženi u uključivanje marginaliziranih, te društveno isključenih mladića i djevojaka (unutar i van škola), osobito mladića i djevojaka iz romske populacije.