Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Zdravi životni stilovi mladih i osporavanje rodnih stereotipa

Treća faza (2021-2023) biće fokusirana na kreiranje opipljivih i dugoročnih sistematskih rješenja, a ključna će biti zvanična integracija Programa Y (za srednje škole) i Programa E (za više razrede osnovnih škola) kao dio obaveznog nastavnog plana i programa nakon završetka projekta u cijeloj Bosni i Hercegovini kao rezultat intenzivne saradnje sa ministarstvima obrazovanja. CARE i njegovi partneri Institut za populacioni razvoj IPD iz Sarajeva, Institut Perpetuum Mobile iz Banjaluke i Youth Power/Snaga Mladih iz Mostara nastaviće da grade projekat na dostignućima prve dvije faze i da osiguravaju realizaciju adekvatnih rješenja koja će trajati i nakon završetka projekta.
Preuzmite informativni list projekta

Treća faza YMI-a biće snažno fokusirana na stvaranje povoljnog okruženja za dugoročno sistematsko rješenje za obrazovanje srednjoškolaca i osnovaca iz oblasti životnih vještina. Svi napori će se udružiti kako bi se postigao opšti cilj koji će doprinijeti stvaranju pozitivnog i mirnog društva za mlade u Bosni i Hercegovini, koje podržava rodnu ravnopravnost, poboljšava zdravlje i smanjuje interpersonalno nasilje.

Za nadogradnju i poboljšavanje ranijih dostignuća, YMI faza III će posebno podržati obrazovne institucije da u potpunosti usvoje nastavne planove i programe iz oblasti životnih vještina i omogućiti edukatorima da podrže mlade u razvoju zdravog, nenasilnog i rodno ravnopravnog ponašanja i na taj način olakšaju njihov nesmetan prelaz iz adolescencije u odraslo doba.

To će se postići radom na institucionalizaciji, standardizaciji i osiguranju kvaliteta sveobuhvatnog Programa Y u srednjim školama, kao i pilotiranjem i primjenom Programa E za obrazovanje o zdravim životnim stilovima u osnovnim školama u BiH.

Dalje, YMI III će nastaviti da krči put društvenim promjenama u BiH prikupljajući podršku za izgradnju pokreta/koalicija stvaranjem novih saveza koji uključuju nastavnike i profesore, roditelje, univerzitete, predstavnike medija, mlade ljude i građane u pružanju podrške programu obrazovanja iz oblasti životnih vještina koji je fokusiran na rodnu ravnopravnost

Očekujemo da će program direktno doprijeti do 10.000 učenika osnovnih i srednjih škola, kao i do 300 nastavnika i profesora tokom trogodišnjeg perioda. Što se tiče univerziteta, 100 studenata i 20 članova akademskog osoblja će biti obuhvaćeno u aktivnostima na integrisanju Programa Y u univerzitetski nastavni plan i program. Aktivnosti društvenih kampanja i aktivnosti YMI pokreta trebalo bi da dopru do 200.000 ljudi uglavnom u 8 ciljnih zajednica, ali i širom zemlje.

Strateška domena Zdravstvo
Status U toku
Implementatori CARE
Partneri Ministarstvo obrazovanja RS, Ministarstvo obrazovanja FBiH, Kantonalna ministarstva obrazovanja
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Distrikt Brčko
Kantoni Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Kanton Sarajevo, Kanton 10
Općine/Opštine/Gradovi Banja Luka, Bijeljina, Brčko distrikt, Goražde, Grad Istočno Sarajevo, Grad Sarajevo, Gradiška, Grude, Istočno Novo Sarajevo, Jablanica, Kneževo, Livno, Ljubuški, Mostar, Novi Travnik, Posušje, Široki Brijeg, Stolac, Travnik, Tuzla, Visoko, Vlasenica