Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Srednje stručno obrazovanje

U Bosni i Hercegovini (BiH) ljudi sa stručnim obrazovanja najviše su izloženi riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Kako tehnički sistem stručnog obrazovanja i osposobljavanja u BiH nije orijentisan ni na kompetencije, ni na zahtjeve tržišta rada, student i studentice ne stiču vještine potrebne na tržištu rada. Stručno obrazovanje i dalje je uglavnom usredotočeno na teorijsko obrazovanje. Kompanije rijetko pružaju mogućnosti za praktičnu obuku i malo su uključene u razvoj standarda zanimanja. To rezultira visokom nezaposlenošću mladih, što značajno doprinosi iseljavanju, a procjenjuje se da 50 000 građana BiH godišnje napusti zemlju.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Zapošljavanje mladih
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i njihove podređene us, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo obrazovanja RS, Ministarstvo civilnih poslova BiH
Implementator:
GIZ
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Kanton Sarajevo, Bosansko-Podrinjski kanton
Općina/Opština/Grad (8):
Zenica, Tešanj, Stari Grad Sarajevo , Prijedor, Gradiška, Goražde, Centar Sarajevo, Banja Luka

 Glavni cilj ovog projekta je da mlade žene i muškarci u odabranim regijama imaju koristi od institucionaliziranog dualno orijentiranog sistema stručnog obrazovanja koji im omogućava da pronađu atraktivne i pristojne poslove u BiH. Projekt će poboljšati zapošljivost mladih unapređenjem stručnog obrazovanja u BiH. To će se postići osiguravanjem da se praktična obuka provodi na poslu i da je suradnja među poslodavcima, stručnim  školama i obrazovnim vlastima institucionalizirana i usidrena u regulatorni okvir. Učenice i učenici u stručnom obrazovanju će steći relevantne vještine na tržištu rada koje će im omogućiti pronalazak dostojnog posla.