Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat potpore reformi maloljetničke pravde

Vlasti u Bosni i Hercegovini teže reformi maloljetničkog krivičnog zakonodavstva i unapređenju primjene međunarodnih standarda u BiH, kako bi pravosuđe pružilo bolju uslugu i zaštitilo djecu, uključujući sigurnosni sektor i sektor socijalne zaštite. Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Dječji fond Ujedinjenih naroda (UNICEF) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) provode projekat podrške reformama sistema maloljetničke pravde od 2010. godine.

Strateške domene:
Pravda
Teme:
Pravda
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde RS, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Implementator:
UNICEF
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Tuzlanski kanton, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Kanton 10, Kanton Sarajevo, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (16):
Zenica, Tuzla, Trebinje, Travnik, Prijedor, Mostar, Livno, Kozarska Dubica, Grad Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo, Doboj, Čapljina, Brčko distrikt, Bijeljina, Bihać , Banja Luka

Unapređenje uvjeta za zaštitu djece i adolescenata

Skoro 10% djece u BiH živi u socijalno ugroženim porodicama, a četvrtina njih u apsolutnom siromaštvu. Socijalno ugrožena djeca i adolescenti koji žive u siromaštvu izloženi su većem riziku da postanu počinioci ili žrtve zločina.

Prevenciji maloljetničkog prestupništva do sada je pridavano jako malo pozornosti. Uprkos uspostavljenom zakonodavnom okviru, alternativne mjere i procedure usmjerene na dobrobit djece rijetko se koriste. Neke od prepreka uključuju nedostatak koordinacije između sektora i institucija, nejasne i teške procedure za primjenu pojedinih mjera, te nedostatak finansijskih resursa i struktura kako bi se mjere sprovele. Ideja da treba djelovati u najboljem interesu djece ne primjenjuje se sistemski u svim odlukama koje se tiču djece, a isto tako neravnomjerno se primjenjuje i pravo djece da učestvuju u svim odlukama koje se tiču njihove skrbi, pritvora ili zaštite.

U posljednjih pet godina, maloljetničko krivično pravo u BiH prolazi kroz proces reforme sa ciljem uspostavljanja potrebnog zakonodavnog okvira za pravosudni sistem prilagođen specifičnim potrebama djece i adolescenata. Vlasti u BiH stavljaju prioritet na kreiranje maloljetničkog pravosuđa utemeljenog na međunarodnim standardima – što je u skladu sa budućom kandidaturom BiH za članstvo u Evropskoj Uniji.

Jačanje preventivnih mjera je prioritet

Glavni cilj projekta Pravda za djecu jeste da maloljetnici u konfliktu sa zakonom, djeca pod rizikom, djeca žrtve/svjedoci, te djeca u građanskim postupcima, budu zaštićeni od strane pravosudnog sistema BiH i da im se pruži bolja usluga – kako u pravosudnom tako i u sektorima sigurnosti i socijalne zaštite.

U trenutnoj fazi, projekat je usmjeren na unapređenje zaštite djece i adolescenata u pravosudnom sistemu kroz jačanje procedura i preventivnih mjera usmjerenih na dobrobit djece. Također se radi i na poboljšanju društvene reintegracije maloljetnih prestupnika. Dugoročno, očekuje se da će preventivni programi za djecu pod rizikom, te bolje postupanje sa djecom i maloljetnicima u pravosudnom sistemu, dovesti do ukupnog smanjenja maloljetničkih prestupa te poboljšati dobrobit djece i maloljetnika, kao i njihovu sposobnost da se uključe u obrazovne, društvene i kulturne aktivnosti u njihovim zajednicama. Projekat Pravda za djecu također pruža podršku zaštiti žrtava nasilja, kao i svjedocima krivičnih djela.

Nastavak specijaliziranih obuka

Pružanje daljnjih obuka i odnosi s javnošću su cen- tralni aspekti projekta. Oko 1.000 profesionalaca –uključujući sudije, tužioce, socijalne radnike i policajce – učestvovat će u specijaliziranim obukama, sa ciljem da se proširi njihovo znanje i razvije pozitivan stav prema pravdi za djecu i prevenciji. U isto vrijeme, radit će se na povećanju osjetljivosti javnosti na pitanja maloljetničke pravde i trenutnih reformi u maloljetničkom zakonodavstvu.

Nadogradnja na uspjeh projekta i promovisanje zaštite djece i mladih

U  prvoj fazi projekta, od 2009. do 2013. godine, fokus je bio na unapređenju zakonodavnog okvira za maloljetnike u konfliktu sa zakonom. Naprimjer, u 16 policijskih stanica opremljene su sobe za ispitivanje, prikladne za ispitivanje djece i mladih. Preko 1.800 djece, roditelja i učitelja učestvovalo je u školskim programima za podizanje svijesti i prevenciju nasilja i maloljetničkog prestupništva. Na lokalnom nivou, na devet odabranih lokacija uspostavljeni su multisektoralni općinski koordinacijski mehanizmi koji će procjenjivati potrebe, razvijati općinske akcijske planove za pravdu za djecu, sa fokusom na alternativne mjere i prevenciju maloljetničkog prestupništva. Preko 1.400 profesionalaca unaprijedilo je svoja znanja iz područja pravde za djecu, međunarodnih standarda, primjene alternativnih i preventivnih mjera, etičkog izvještavanja i procedura orijentiranih na djecu. Istraživanje znanja, stavova i iskustava pokazalo je da komunikacijske aktivnosti imaju pozitivan utjecaj na to kako društvo percipira maloljetničku pravdu, uz pomak sa kaznenog ka reintegracijskom pristupu.

Jačanje alternativnih i preventivnih mjera se do sada pokazalo uspješnim i time dovelo do smanjenja maloljetničkog prestupništva na lokalitetima gdje je implementirana prva faza projekta. Podaci iz tri općine pokazuju da se maloljetničko prestupništvo u Tuzli i Čapljini smanjilo za 50%, a u Zenici za 16% (podaci iz 2013. godine).