Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat MarketMakers

Jedan od najvećih izazova s kojima je Bosna i Hercegovina suočena jeste pitanje smanjenja ekstremno visoke nezaposlenosti mladih. Sam problem ima mnogo dimenzija, međutim, krajnji uzrok jeste taj da na tržištu rada nema dovoljno dostupnih radnih mjesta za mlade ljude. Projekat MarketMakers usmjeren je na stvaranje novih mogućnosti zaposlenja za mlade ljude u privatnim kompanijama unutar četiri ekonomska sektora: Informacijske tehnologije, proizvodnja i prerada hrane, turizam, i izvozne intelektualne poslovne usluge.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Zapošljavanje mladih
Status:
U toku
Implementator:
Kolektiv d.o.o., Helvetas
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Tuzlanski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Kanton Sarajevo, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (8):
Tuzla, Trebinje, Mrkonjić Grad, Mostar, Grad Sarajevo, Bihać , Banja Luka, Zenica

MarketMakers – rješavanje suštine problema nezaposlenosti mladih

Visoka stopa nezaposlenosti općenito - a posebno nezaposlenosti mladih - ostaje goruće razvojno pitanje u Bosni i Hercegovini. Loš ekonomski učinak doveo je do nedovoljnog kreiranja novih radnih mjesta. Većina registriranih nezaposlenih ljudi dugoročno je nezaposlena, a mladi ljudi predstavljaju skoro 62% te grupe. Nadalje, oni mladi ljudi koji su zaposleni rade u nestabilnim radnim uvjetima, za minimalne plate, bez zdravstvenog osiguranja. Postoji velika razlika u raspodjeli po spolovima unutar sektora zapošljavanja – žene su prvenstveno zaposlene u uslužnim djelatnostima, s malim brojem žena koje rade u industrijskom sektoru.  Generalna  situacija  zapošljavanja  u zemlji, kao i nemogućnost da dobiju unosno i pristojno  zaposlenje,  uvjerila  je mnoge  mlade ljude da potraže posao izvan BiH, većinom u zapadnoevropskim zemljama.

Informacijske tehnologije, proizvodnja i prerada hrane, turizam, i izvozne intelektualne poslovne usluge – sektori sa potencijalom za rast i razvoj

Projekat MarketMakers predstavlja direktan odgovor na suštinski uzrok problema nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini. Projekat stimulira privatni sektor  u  kreiranju  novih  mogućnosti zaposlenja za mlade ljude, razvija mogućnosti rasta unutar poslovnog sektora i pomaže u rješavanju prepreka za njegov razvoj. MarketMakers djeluje unutar tri sektora koji imaju najveći potencijal za kreiranje radnih mjesta, a ujedno su relevantni za mlade ljude. Ti sektori su informacijske tehnologije (IT), proizvodnja i prerada hrane, turizam, te izvozne intelektualne poslovne usluge.

Projekat podržava privatni sektor i u lobiranju kako bi se kreirala poticajna okolina za biznis sektor, koja podržava razvoj. Projekat je također usmjeren na razvijanje novih i poboljšanih usluga za privatni sektor na odabranim tržištima, što bi potaknulo i olakšalo kreiranje novih radnih mjesta.

Ključni partneri projekta su regionalne razvojne agencije, koje identificiraju sektore sa potencijalom za rast, te upravljaju razvojnim procesom. Njihovu učešće u projektu je ključno, jer osigurava lokalno vlasništvo i uspjeh projekta izgrađenom na lokalnim inicijativama.

Cilj projekta jeste kreiranje mogućnosti zaposlenja za mlade žene i muškarce u dobi između 15 i 29 godina. To uključuje mlade koji traže zaposlenje, one koji rade neformalno ili u lošim uvjetima, srednjoškolce koji donose odluke o budućoj profesiji, mlade ljude koji se educiraju i učestvuju u stručnom osposobljavanju, kao i mlade profesionalce koji žele raditi na razvoju vlastite karijere.

Dosadašnja postignuća projekta MarketMakers

Do sada je  kreirano oko 1.000 poslova unutar podržanih sektora, dok su podržani modeli unutar IKT sektora čak i regionalno replicirani. Za 1.475 poslova je smanjen rizik prekida radnog odnosa, kroz intervencije upravljanja rizicima od katastrofa. Nadalje,  kroz zajedničke aktivnosti ostvareno je 1.594.381 KM privatnih i javnih investicija. U mreži turističkih paketa partnera intervencije sada se nalazi 114 biznisa kao i 27 novih turističkih paketa na tržištu.