Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

PROAKTIVNI GRAĐANI JAČAJU DEMOKRATIJU

Projekat podrške civilnom društvu PRAGG – „Proaktivni građani i građanke” ima za cilj da doprinese preoblikovanju građanskog prostora u BiH podržavajući OCD u stvaranju prilika za sudjelovanje građana u demokratskim procesima. Poseban fokus je na participaciji socijalno isključenih skupina. Za razliku od većine drugih inicijativa, ne podržava organizacije civilnog društva u ulozi pružatelja usluga, već u predstavljanju glasa građana u zagovaranju reformi, rodne ravnopravnosti, ljudskih prava i socijalne uključenosti.

Strateške domene:
Lokalna uprava i općinske/opštinske usluge
Teme:
Lokalna uprava i općinske usluge
Status:
U toku
Strateški partner:
Konzorcijum Helvetas Swiss Intercooperation i Niras
Implementator:
Institut za razvoj mladih KULT, Centri civilnih inicijativa CCI
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton
Općina/Opština/Grad (7):
Tešanj, Nevesinje, Ljubuski, Laktaši, Ilijaš, Gradačac, Bijeljina

Unatoč svim naporima koji su uloženi u razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini od kraja 1990-ih, građanski prostor u BiH je i dalje sužen. Većina organizacija civilnog društva (OCD) nema legitimitet u očima ljudi, njihovi odnosi s biračima i građanima su loši, a njihova finansijska održivost slaba. Projekat se oslanja na rezultate prethodnih intervencija i radi u sinergiji s drugim projektima u oblasti lokalne uprave. Takođe, koristi iskustva i naučene lekcije drugih regionalnih inicijativa u području razvoja civilnog društva i kreira sinergije s njima.

Projekat podržava organizacije civilnog društva da povećaju svoj angažman s građanima kako bi artikulisali njihove najbitnije probleme. Naglasak je posebno na problemima žena, mladih i socijalno isključenih. Strateška saradnja između organizacija civilnog društva takođe je u fokusu kroz podršku u formiranju saveza i zahtijevanju reformi i odgovornosti od strane javne uprave. Pored toga, jača se uticaj OCD na javne politike i donošenje odluka putem postojećih mehanizama za konsultacije. Konačno, projekat podržava vlasti i OCD-e u zajedničkim akcijama za poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva u BiH