Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Ozon – Otvorene i odgovorne općine

Projekat pruža podršku načelnicima i općinskom osoblju u uspostavljanju specifičnih i mjerljivih ciljeva tokom prve 2 godine mandata. Poseban naglasak je na boljoj komunikaicj sa građanima u vezi sa potrebama i očekivanjima građana i općinskim ciljevima i ostavrenim napretkom.

Strateške domene:
Lokalna uprava i općinske/opštinske usluge
Status:
U toku
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Kanton Sarajevo, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (6):
Novo Sarajevo, Modriča, Ilidža, Gradiška, Centar Sarajevo, Bihać

Načelnici i općinsko osoblje u odabranim općinama podržani su od strane stručnjaka s iskustvom u upravljanju u postavljanju novog programa politike (NPP) sa specifičnim i mjerljivim ciljevima tokom prve 2 godine mandata načelnika. Sadržaj NPP je u skladu s postojećim strategijama lokalnog razvoja, ali također uključuje interne administrativne promjene, uštede i nove prakse za jačanje otvorenosti i odgovornosti općine prema građanima. Integracija novih praksi u općinama biće podržana kroz program obuke prilagođen za svaku općinu. Uspostaviće se ili ojačati komunikacijske platforme (telefon, društvene mreže, aplikacije) kako bi se problemi građana mogli lako komunicirati i na njih pravovremeno odgovoriti, kao i pružanje čestih i jasnih informacija građanima o napretku općine prema postavljenim ciljevima. 

Projekat nadopunjuje i nadograđuje postojeći rad u vezi s planiranjem općinskog razvoja i sudjelovanjem građana. Njegova je posebna vrijednost u nastojanjima da se ojača komunikacija u vezi s općinskim politikama na lako razumljiv i pristupačan način, čime se stvaraju osnove za daljnje reforme.