Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Regionalna promocija rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Ovaj projekat ima za cilj promovisanje rodne ravnopravnosti kroz jačanje baze znanja i dokaza o rodnim disparitetima na Zapadnom Balkanu kako bi se informisale vlade, donatori i civilno društvo, a sa posebnim fokusom na pristup ekonomskim mogućnostima.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Rodna ravnopravnost
Status:
Završen
Implementator:
Svjetska banka (WB)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Grad Sarajevo, Brčko distrikt, Banja Luka

Očekivani ishodi su:
• Informisana / stimulisana javna rasprava o rodnim pitanjima u zemljama učesnicama;
• Povećana baza znanja za kreiranje politike zasnovane na dokazima o rodnim pitanjima;
• Doprinos napretku rodne ravnopravnosti u zemljama učesnicama.


Ovaj projekat podržava razvoj:
• Analitičkih proizvoda za bolje razumevanje nejednakosti polova (kao što je "Istraživanje gubitaka produktivnosti radi rodnih nejednakosti na tržištu rada");
• Novih alata i rigoroznih dokaza (uključujući pilot intervencije) kako bi se informisalo kreiranje politika o ključnim pitanjima (kao što su "Kvalitativna studija ekonomske mobilnosti i prepreka na tržištu rada")
• Širenje, podizanje svijesti i aktivnosti učenja o ključnim pitanjima rodne ravnopravnosti.