Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Program za upravljanje dugom

Upravljanje dugom je od ključnog značaja za snažne javne finansije i makroekonomsku stabilnost. Pažljivo upravljanje dugom ne može spriječiti nesolventnost vlade, ali može smanjiti troškove i rizike zaduživanja, te povećati otpornost na poremećaje.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Centralna banka BiH, Ministarstvo financija BiH
Implementator:
Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Brčko distrikt, Banja Luka, Grad Sarajevo

Osnova

Zemlje u razvoju suočene su sa značajnim izazovima u pogledu ispunjavanja velikih razvojnih potreba i zadržavanja održivog stanja duga. Tokom posljednje decenije, putem unapređenja politika i izgradnje kapaciteta, ostvaren je određeni napredak u smanjenju osjetljivosti vezanih za zaduživanje. Mnoge zemlje u razvoju su također dobile značajnu podršku za smanjene duga u okviru Inicijative za visoko zadužene siromašne zemlje (eng. Heavily Indebted Poor Countries - HIPC) Initiative) i Multilateralne inicijative za smanjenje duga (eng. Multilateral Debt Relief Initiative - MDRI)), čime su smanjeni ukupni dugovi i otvoren novi prostor za zaduživanje. Međutim, ograničenja u pogledu kapaciteta su i dalje značajna u zemljama sa niskim prihodima, a osiguranje dugoročne održivosti zaduženosti ostaje izazov. Upravljanje dugom također postaje sve složenije jer zemlje ostvaruju pristup novim vanjskim i unutrašnjim izvorima finansiranja, te postaju u većoj mjeri izložene međunarodnim tržištima kapitala.

Program upravljanja dugom (DMF) pokrenut je 2008. godine kako bi se dopunio program rada Svjetske banke usmjeren na rješavanje sve većih potreba i novih izazova post-HIPC zemalja klijenata Banke. DMF nadopunjuje druge inicijative za upravljanje dugom (kao što je DMFAS) putem usmjeravanja na razvojnu pomoć. U okviru druge faze programa, inicijativu zajedno provode Svjetska banka i MMF.

Ciljevi i aktivnosti

Sveobuhvatani cilj DMF-a je doprinijeti održivim javnim finasijama i održivosti duga putem jačanja kapaciteta i institucija za upravljanje dugom, posebno u zemljama sa niskim prihodima.

Inicijativa ima sljedeće specifične ciljeve: (1) sistematična procjena upravljanja dugom uz primjenu alata Ocjena učinka  u upravljanju dugom (DeMPA), (2) izrada planova reforme upravljanja, (3) tehnička pomoć za izradu strategija srednjoročnog upravljanja dugom (eng. Medium-Term Debt Management Strategies - MTDS), (4) obuka regionalnih aktera zaduženih za upravljanje dugom i organa vlasti u zemljama u oblasti korištenja DeMPA i MTDS alata i primjene Analize održivosti duga, (5) jačanje upravljanja dugom na nižim nivoima vlasti, (6) uspostava domaćih tržišta duga, (7) savjeti za izdavanje instrumenata na međunarodnim tržištima kapitala, (8) jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima (9) promoviranje razmjene znanja i učenja između profesionalaca koji rade u oblasti upravljanja dugom.

Upravljačka  struktura

DMF je program grantova koji se finansira putem fonda u kojem učestvuje više donatora, a kojim administrativno upravlja Svjetska banka. Programom upravlja Upravni odbor kojeg čine bilateralni donatori, Svjetska banka, Evropska unija i MMF. Upravnom odboru podršku pruža Grupa stručnjaka čija uloga je osigurati kvalitetu i relevantnost DMF aktivnosti. DMF aktivnosti provodi Svjetska banka, MMF ili ove dvije institucije zajedno, a u saradnji sa partnerima za provedbu uključujući CEMLA, Sekretarijat Komonvelta, DRI, DMFAS, MEFMI, i WAIFEM. Inicijativom upravlja sekretarijat programa.

Dosadašnji rezultati

Od pokretanja programa 2008. godine do juna 2015. godine, DMF je proveo misije u 77 zemalja i obavio 83 DeMPA misije, 57 MTDS misija i 43 misije u oblasti plana reforme. Program je obučio preko 800 profesionalaca. Stoga je DMF dao značajan doprinos jačanju kapaciteta za upravljanje dugom na nivou pojedinaca i institucija.

Kako se uključiti

DMF prati pristup usmjeren na potražnju. Otvorenje za sve zemlje sa niskim prihodima (prema klasifikaciji Svjetske banke i MMF-a). Da bi dobile podršku zemlje moraju podnjeti zahtjev direktno DMF sekretarijatu.