Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Program novčanih doznaka i plaćanja

Cilj Programa novčanih doznaka i plaćanja (RPP) je osigurati da slanje doznaka iz inozemstva (odnosno novca koji migranti šalju kući) bude jeftiniji, sigurniji i lakši. Na taj način će se povećati iznos sredstava koja će migranti i njihove porodice imati na raspolaganju, povećati će se korištenje formalnih kanala za slanje novca i korištenje osnovnih finansijskih usluga.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Centralna banka BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Implementator:
Svjetska banka (WB)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Brčko distrikt, Banja Luka, Grad Sarajevo

Osnova

Danas, transfer doznaka je često neefikasan, skup i netransparentan. Neodgovarajući pravni i regulatorni okvir su u središtu mnogih od ovih problema. Također, neefikasne infrastrukture platnih sistema često uzrokuju prekomjerne troškove. Ovaj program pruža tehničku pomoć SECO partnerskim zemljama kako bi rješavale ova pitanja i promovirale rješenja privatnog sektora, te nove proizvode za transfere doznaka. Doznake se također koriste kao putanja za pružanje osnovnih finasijskih usluga stanovništvu koje ranije nije imalo pristup bankarskim usluga.

Sveobuhvatni cilj

Cilj programa je smanjenje troškova slanja novčanih doznaka kao i povećanje procenta doznaka koje se šalju putem formalnih kanala, te pružanje osnovnih finansijskih usluga stanovništvu koje ranije nije imalo pristup bankarskim uslugama.

Očekivani ishodi

  • Povećana pouzdanost i proporcionalnost pravnog i regulatornog okvira
  • Povećan nivo konkurencije  na  tržištu novčanih doznaka
  • Povećana efikasnost sistema kliringa i poravnanja između operatera u zemlji
  • Povećana upotreba elektronskih sistema plaćanja
  • Uvođenje novih proizvoda za usluge plaćanja i slanja novčanih doznaka
  • Unapređenje znanja o mehanizmima slanja novčanih doznaka kod migranata i primatelja doznaka
  • Povećan nivo finansijske inkluzije

Ključni rezultati

  • Pružena tehnička pomoć odgovarajućim organima vlasti kako bi se pravni i regulatorni okvir za slanje novčanih doznaka uskladio sa Općim principima za međunarodne usluge slanja novčanih doznaka
  • Pružena tehnička pomoć kako bi se osiguralo da su javne politike u pogledu infrastrukture platnih sistema su usklađene sa Općim principima za međunarodne usluge slanja novčanih doznaka
  • Podrška kampanjama za podizanje svijesti o troškovima i mogućnostima slanja novčanih doznaka usmjerenim na porodice migranata koji primaju novac iz inozemstva