Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Upravljanje javnim rashodima – Učenje u saradnji sa kolegama (PEMPAL)

Regiju Evrope i Centralne Azije čini grupa različitih zemalja koje su početkom 1990-tih godina pretrpjele značajnu ekonomsku krizu prelaskom iz socijalizma ka tržišnoj ekonomiji. Od tog perioda, vlade su poduzimale mjere usmjerene na makroekonomsku stabilizaciju i fiskalno prilagođavanje.
Preuzmite informativni list projekta

Osnova

Usljed globalne finasijske krize 2008. godine, rizici makroekonomske i finansijske stabilnosti su značajno porasli, a mogućnosti za rast su pogoršane. Stoga je od presudnog značaja čvrsto upravljanje javnim rashodima uz djelotvornu i učinkovitu raspodjelu javnih usluga. Unapređenje kvalitete upravljanje javnim finansijama (PFM) predstavlja odgovor sveprisutnoj zabrinutosti da mnoge vlade zemalja u tranziciji ne troše finansijska sredstva efikasno i transparentno kako bi trebale, te da su institucionalne kontrole javnih rashoda slabe.

Ciljevi i aktivnosti

Inicijativa za upravljanje javnim rashodima i učenje u saradnji sa kolegama (PEMPAL) je mreža profesionalaca u oblasti javnih finansija iz 23 ECA zemlje. Mreža efikasno daje mogućnosti za profesionalno usavršavanje i učenje od kolega, a članovi mogu uporediti svoje PFM sisteme putem aktivnog učešća na sastancima, radionicama i studijskim posjetama, te putem pristupa tehničkim proizvodima i stručnjacima. Mreža je organizirana u tri strukovne zajednice za budžet, trezor i internu reviziju. Tehnički dio omogućen je putem resursnih timova koje podržavaju donatori (Svjetska banka i OECD/SIGMA). Vrši se analiza najnovijih međunarodnih standarda i pristupa i razmjenjuju se iskustva u provedbi reformi. Motiviranost za učenje u saradnji sa kolegama je zasnovana na spoznaji da se znanje u većoj mjeri stiče kada se uči od kolega nego na tradicionalni način u učionicama.

PEMPAL nudi tri najvažnije vrste aktivnosti

  1. kontinuirane aktivnosti kao što su radionice, video konferencije, razmjena izvještaja, razmjena  na internetu  (npr. virtualna  biblioteka za razmjenu dokumenata), te druge vrste neformalnih kontakata kako bi se razgovaralo o određenoj temi i unaprijedili odnosi unutar strukovne zajednice i pomoglo zvaničnicima da dobiju povratnu informaciju od kolega u realnom vremenu.
  2. studijske posjete usmjerene na (i) analiziranje kako se određeni aspekt PFM sistema uspješno realizirao u nekoj drugoj zemlji; (ii) razmjenu ideja i stečenih iskustava između posjetitelja i domaćina; i (iii) unapređenju protoka informacija između članova PEMPAL zajednice.
  3. plenarni PEMPAL sastanci okupljaju sve zemlje učesnice i donatore programa kako bi se razgovaralo o specifičnim temama od općeg interesa.

Upravljačka  struktura

PEMPAL programom upravlja Upravni odbor kojeg čine predstavnici donatora, članovi strukovnih zajednica i Sekretarijat i Resursni tim. Upravni odbor utvrđuje strateški pravac PEMPAL mreže, nadgleda provedbu ciljeva i misije PEMPAL-a, odobrava planove aktivnosti i budžete strukovnih zajednica, te vrši ostale zadatke kako bi se osiguralo efikasno i održivo funkcioniranje PEMPAL mreže. Svjetska banka je domaćin Sekretarijatu PEMPAL mreže.

Ostvareni rezultati

U  međunarodnoj  zajednici  PEMPAL  je poznat kao uspješan primjer učenja u saradnji sa kolegama. Mreža ima nekoliko inovativnih odlika: PEMPAL predstavlja regionalni pristup putem uključivanja više od dvadeset zemalja u zajednički napor usmjeren na unapređenje upravljanja javnim rashodima. Također, uspjeh PEMPAL-a ovisi o strukovnim zajednicama zasnovanim na potražnji u kojima zvaničnici iz različitih zemalja, ali sa sličnim odgovornostima izrađuju svoj plan i odlučuju kako na najbolji način međusobno razmijeniti iskustva putem umrežavanja, direktnih sastanaka i modernih komunikacijskih alata koji se koriste za uvezivanje članova (npr. internet stranica, wiki). Poređenje (eng. benchmarking) se koristi kao jedna od važnih metoda učenja od kolega (npr. PEFA ocjene). Pored toga, s obzirom da PEMPAL koristi tri zvanična jezika, u svrhu prevazilaženja jezičke prepreke izrađen je pojmovnik kojim su definirani tehnički termini na svakom jeziku.

Evaluacija programa je izvršena 2012. godine. Rezultati su bili izuzetno pozitivni, te su pokazali da je PEMPAL važna mreža koja omogućuje učenje u saradnji sa kolegama. Evaluacija je također pokazala da zemlje članice preuzimaju odgovornost za planove rada strukovnih zajednica, te da pojedinci i zemlje članice uče jedni od drugih na načine koji dovode do direktnog utjecaja na PFM sisteme.

Kako se uključiti

Zvaničnici koji se bave javnim finansijama mogu se prijaviti za tri strukovne zajdnice za budžet, trezor i internu reviziju. U principu, dva predstavnika iz jedne zemlje mogu učestvovati na skupovima strukovnih zajednica.

Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status U toku
Implementatori Centar za razvoj financija (CEF) Ljubljana
Partneri GIZ
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt