Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Program korporativnog upravljanja

Nakon dvije faze uspješne provedbe projekata korporativnog upravljanja u Azerbejdžanu i na Zapadnom Balkanu, švicarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) odobrio je narednu fazu Programa korporativnog upravljanja za cijelu regiju Evrope i Centralne Azije. Dvije neovisne evaluacije i detaljna procjena postojećih projekata pokazali su da su intervencije bile efikasne i relevantne.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
Završen
Strateški partner:
Advantis Broker Banja Luka
Implementator:
Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Grad Sarajevo, Brčko distrikt, Banja Luka

Sveukupni cilj

Osnovni cilj treće faze programa je daljnje jačanje lokalnih kapaciteta i prenos znanja odabranim lokalnim partnerima iz Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kazahstana, Kosova, Makedonije, Moldavije i Srbije. Po završetku programa ove partnerske institucije bi trebale biti u mogućnosti da samostalno nude usluge korporativnog upravljanja poduzećima na svojim lokalnim tržištima.

Ishodi

  • Poboljšani kapaciteti lokalnih partnera za promociju i provedbu praksi korporativnog upravljanja u poduzećima.
  • Unapređenje praksi korporativnog upravljanja u zemljama u kojima se provode aktivnosti.
  • Poboljšan pravni i regulatorni okvir za korporativno upravljanje.

Ključni rezultati

  • Obuke, radionice i mentorstvo za lokalne partnere koji nude usluge u oblasti korporativnog upravljanja.
  • Ciljana pomoć poduzećima za provedbu dobrih praksi korporativnog upravljanja. Procjene korporativnog upravljanja u poduzećima će zajedno vršiti stručnjaci IFC-a i partnerske institucije, a vremenom će partnerske institucije preuzeti punu odgovornost za samostalno pružanje ovih usluga.
  • Pomoć pri izradi pravnog i regulatornog okvira za korporativno upravljanje.