Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

IFC Projekat mikrofinansiranja

Cilj Projekta je daljnje unapređenje mikrofinansijskog sektora u Bosni i Hercegovini putem poboljšanja uvjeta za mikrofinansijske institucije kako bi poslovale na održivoj osnovi u uvjetima nastalim nakon krize. Projekat provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC).

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
Završen
Strateški partner:
Mikrokreditne organizacije, Evropski fond za jugoistočnu Evropu, NGO U Plusu, Agencija za bankarstvo RS, Agencija za bankarstvo FBiH, Central Bank
Implementator:
Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton, Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo, Zapadnohercegovački kanton, Srednjobosanski kanton, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (27):
Zvornik, Zavidovići, Vlasenica, Visoko, Tuzla, Trebinje, Teslić, Šamac, Stari Grad Sarajevo , Srebrenica, Prnjavor, Posušje, Petrovo, Novi Travnik, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Milići, Kreševo, Kiseljak, Kakanj, Gradačac, Čajniče, Cazin, Brod, Bratunac, Bosanski Petrovac, Bijeljina

Procjenjuje se da je Bosna i Hercegovina postala drugo po veličini mikrofinansijsko tržište u  svijetu u  pogledu  kreditiranja po glavi stanovnika, gdje 15 procenata odraslog stanovništva ima mikrofinansijski kredit. Nakon krize 2008. godine, BiH mikrofinansijski sektor je postao žrtva vlastitog uspjeha: iako je došlo do izuzetnog povećanja broja mikrofinansijski institucija u vrijeme uspješnog poslovanja, potrebna konsolidacija u sektoru se nije dogodila. Prevelika ponuda mikrokredita na tržištu dovela je do prekomjernog kreditiranja, nedovoljnog upravljanja rizicima, neodgo vornog poslovnog ponašanja i u konačnici do prezaduženosti klijenata.

Sveukupni cilj

Sveukupni cilj projekta je unaprijediti okvirne uvjete za poslovanje mikrofinansijskog sektora u BiH uz osiguranje da građani BiH ostvaruju pristup kvalitetnim i odgovornim uslugama mikrofinansiranja.

Ishodi

  • stvoriti bolje regulatorno okruženje za poslovanje mikrofinansijskih  institucija u BiH
  • unaprijediti i ojačati odgovornost u poslovanju mikrofinansijskih institucija
  • uvesti i proširiti usluge savjetovanja o zaduživanju u cijeloj zemlji.

Ključni rezultati

  • povećana svijest regulatora o potencijalnim rješenjima i međunarodnim praksama u pogledu transformacije i konsolidacije mikrofinancijskog sektora
  • veći nivo svijesti kod mikrofinansijskih institucija o alatima i mogućnostima za učešće u SMART kampanji
  • da mikrofinansijske institucije poboljšaju nivo poštivanja međunarodnih principa zaštite klijenata u okviru odgovornog finansiranja
  • unapređenje kapaciteta centra za savjetovanje o zaduživanju i drugih pružatelja usluga
  • povećan nivo prihvatanja usluga savjetovanja o zaduživanju kod javnog sektora