Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Medicinske sestre-tehničari su temelj zdravstva

Oni čine većinu radne snage u zdravstvu, kako u svijetu, tako i kod nas (67%). Globalno je prepoznato da je sestrinska radna snaga ključna za zadovoljavanje rastućih zdravstvenih potreba stanovništva. Ovo se posebno odnosi na Bosnu i Hercegovinu, gdje je migracija zdravstvenih radnika već godinama značajna i gdje demografska i epidemiološka tranzicija pokazuje starenje stanovništva koje je podložno povećanoj učestalosti hroničnih bolesti.
Medicinske sestre-tehničari su temelj zdravstva

Medicinske sestre-tehničari mogu doprinijeti prevenciji bolesti koje se mogu spriječiti i pružiti odgovarajuću njegu pacijentima kojima je potrebno rutinsko praćenje. Medicinske sestre-tehničari imaju značajan potencijal da unaprijede pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama za sve, a posebno za socijalno isključene grupe stanovništvu. Strateško ulaganje u sestrinstvo može donijeti značajne ekonomske i društvene koristi. 

 

 


Od 2012. godine, Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes), koji podržava Vlada Švicarske, doprinosi boljem prepoznavanju medicinskih sestara-tehničara, unapređenju radnog okruženja, građenju kapaciteta medicinskih sestara-tehničara, većoj dostupnosti i kvalitetu njihovih usluga, te poboljšanju njihovog obrazovanja u BiH. 
U saradnji sa entitetskim ministarstvima zdravlja, Projekat provodi konzorcij Fondacije fami i Ženevskih univerzitetskih bolnica. 
Infografici prikazuju oblasti djelovanja projekta u njegovoj trećoj fazi i do sada ostvarene rezultate.