Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Pacijenti u Brčkom učestvuju u procesu kreiranja listi lijekova

Dok Bosna i Hercegovina dobija zeleno svjetlo za početak pregovara o članstvu u EU, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH napravio je značajan iskorak u sistemskom uključenju pacijenata u proces kreiranja listi lijekova
Pacijenti u Brčkom učestvuju u procesu kreiranja listi lijekova

Ovakav način sistemskog uključivanja pacijenata u proces kreiranja listi lijekova pomaže donosiocima odluka da bolje razumiju prioritete pacijenata i iskustva života sa bolešću/stanjem jer bi ova perspektiva izostala bez njihovog doprinosa.( Đorđe Vuković predstavnik Mreže pacijentskih udruženja „Pravo na lijek Brčko distrikt“)

Načela transparentnosti i otvorenosti implementirana u izmjene Pravilnika o uslovima i postupku za stavljanje lijekova na liste lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH osiguravaju integritet čitavog procesa.

Fond zdravstvenog osiguranja poštujući principe dobre javne uprave također je kroz izmjene jasno precizirao upravljanje sukobom interesa, čime je jasno pokazao opredijeljenost da uz dužnu pažnju i odgovornost upravlja povjerenim javnim sredstvima.

Također sistematizovanjem saradnje sa drugim zdravstvenim autoritetima, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH dalje nastavlja da inicira promjene koje obezbjeđuju poboljšanje cjelokupnog zdravstvenog sistema u Brčko distriktu BiH, a koje znače bolju i cjelovitiju zdravstvenu zaštitu fokusiranu na pacijenta i njegove potrebe što je u skladu sa najboljim praksama Evropske unije.

„Smatram da smo na ovaj način pokrenuli lavinu pozitivnih promjena u zdravstvenom sistemu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Pred nama je još mnogo posla ali zajedničkim djelovanjem Fonda zdravstvenog osiguranja, JZU „Zdravstvenog Centra Brčko“, Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i naravno predstavnika pacijenata možemo dostići zavidan kvalitet zdravstvene zaštite. (Radomir Nikolić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH“).

Projekat “Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u BiH” podržan je od Vlade Švicarske, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, a sprovodi ga Net Consulting d.o.o. Svi tekstovi i nalazi objavljeni na stranici pravonalijek.ba ne održavaju nužno stavove Vlade Švicarske, Roche d.o.o. – Roche Ltd. i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.