Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Integracija stranaca sa statusom međunarodne zaštite

Od 2018. godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo preko 84 000 migranata i izbjeglica od čega je većina bila u tranzitu s namjerom odlaska u EU preko Hrvatske.
Preuzmite informativni list projekta

Procjene govore da je trenutno u BiH nekoliko hiljada migranata, a samo dio njih ima potrebu za azilom i međunarodnom zaštitom. 

Za integraciju stranaca pod međunarodnom zaštitom i priznatih izbjeglica u bh. društvo kao i njihov privremeni smještaj, nadležno je  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje obezbjeđuje ostvarivanje njihovih prava, te koordiniše rad relevantnih institucija.

“Kreiranje i implementacija mjera za strance sa statusom međunarodne zaštite sa ciljem potpune i održive  integracije u bh. društvo” naziv je projektne inicijative koju finansira Vlada Švicarske, a realizuje Catholic Relief Services (CRS) uz institucionalnu podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sa ciljem stvaranja sistemskih rješenja za potpunu i održivu socio-ekonomsku integraciju stranaca i priznatih izbjeglica u BiH.
Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status Završen
Partneri Catholic Relief Services (CRS), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Projekt implementiran u Bosna i Hercegovina