Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat podrške ponovnom uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za migrante Lipa

Migrantska kriza uzrokuje velika kretanja stanovništva iz Sjeverne Afrike i sa Bliskog Istoka ka sjeveru, uglavnom ka zemljama EU.

Strateške domene:
Migracije
Status:
U toku
Implementator:
International Organization for Migration (IOM)
Projekti implementirani u:
Globalni i regionalni projekti

Na svom putu do EU, najčešće preko Hrvatske, desetine hiljada migranata prešlo je preko Bosne i Hercegovine.

Najviše migranata zadržava se na granici sa Hrvatskom, uglavnom u Unsko-sanskom kantonu, kao i u Kantonu Sarajevo. Broj migranata u BiH je promjenjiv, a procjenjuje se da ih je u svakom trenutku u zemlji nekoliko hiljada.

Iako najveći procenat migranata samo prolazi kroz BiH, evidentan je bio nedostatak smještajnih kapaciteta u kojima bi se privremeno ili trajno zbrinuli. Više od hiljadu migranata je živjelo izvan prihvatnih centara u vrlo teškim uslovima.