Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat podrške ponovnom uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za migrante Lipa

Bosna i Hercegovina je tranzitna ruta na putu velikog broja izbjeglica i migranata koji dolaze u Evropu.

Strateške domene:
Migracije
Status:
Završen
Implementator:
International Organization for Migration (IOM)
Projekti implementirani u:
Bosna i Hercegovina

Vlasti BiH su suočene sa činjenicom da u svakom trenutku u zemlji boravi nekoliko hiljada migranata koje je potrebno trajno ili privremeno zbrinuti. 

Uz podršku različitih međunarodnih donatora, uključujući EU, Švicarsku, Njemačku i Austriju, uloženi su bitni napori da se pruži podrška vlastima BiH u ciju rješavanja sve većih potreba za smještajem, humanitarnom pomoći i zaštitom migranata.

Kompleksnost i zahtjevnost migrantske krize dodatno otežava uticaj globalne pandemije virusa COVID 19i.