Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Podrška uspostavljanju privremenog prihvatnog centra Lipa

Bosna i Hercegovina je tranzitna ruta na putu velikog broja izbjeglica i migranata koji dolaze u Evropu.
Preuzmite informativni list projekta

Vlasti BiH su suočene sa činjenicom da u svakom trenutku u zemlji boravi nekoliko hiljada migranata koje je potrebno trajno ili privremeno zbrinuti. 

Uz podršku različitih međunarodnih donatora, uključujući EU, Švicarsku, Njemačku i Austriju, uloženi su bitni napori da se pruži podrška vlastima BiH u ciju rješavanja sve većih potreba za smještajem, humanitarnom pomoći i zaštitom migranata.

Kompleksnost i zahtjevnost migrantske krize dodatno otežava uticaj globalne pandemije virusa COVID 19.

Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status Završen
Implementatori International Organization for Migration (IOM)
Projekt implementiran u Bosna i Hercegovina