Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini 2018-2023.

POLAZNA TAČKA / POZADINA: Izvještaj o svjetskim rizicima za 2017. godinu rangira Bosnu i Hercegovinu kao zemlju visoke izloženosti prirodnim opasnostima. Prema Globalnom fondu Svjetske banke za smanjenje i oporavak od katastrofa, više od 20% teritorije Bosne i Hercegovine je podložno poplavama, koje u prosjeku godišnje pogađaju oko 100.000 ljudi imaju negativan uticaj na oko 600 miliona dolara bruto domaćeg proizvoda.

Strateške domene:
Lokalna uprava i općinske/opštinske usluge
Teme:
Lokalna uprava i općinske usluge
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, UNESCO, FAO, UNFPA
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), UNICEF
Projekti implementirani u:
Globalni i regionalni projekti

CILJ PROJEKTA: 

Cilj projekta je da lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini unaprijede svoje institucionalne kapacitete, okvire, javne usluge i partnerstva za smanjenje rizika od katastrofa, a stanovništvo na lokalitetima izloženim riziku da bude socijalno i ekonomski manje ranjivo na efekte katastrofa i klimatskih promjena.