Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat urbane transformacije Sarajeva (UTPS)

Klimatske promjene i nužnost stvaranja inkluzivnog, zdravijeg i održivog okruženja, nameću potrebu za sistemskim i institucionalnim promjenama i u kontekstu savremenog urbanističkog planiranja.

Strateške domene:
Lokalna uprava i općinske/opštinske usluge
Teme:
Lokalna uprava i općinske usluge
Status:
U toku
Strateški partner:
Matica BH, Općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad, Univerztet u Sarajevu, Grad Istočno Sarajevo, , Grad Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (1):
Grad Sarajevo

Četvorogodišnji Projekat urbane transformacije Sarajeva (2021-2025. godine) generalno ima za cilj da pruži podršku modernizaciji sistema integralnog urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo i stvaranje boljih uslova za održiv socioekonomski razvoj, otporan na klimatske promjene.

Projekat finansira švicarski Državni sekreterijat za ekonomske poslove (SECO). Ova projektna inicijativa je usklađena sa vanjskopolitičkom strategijom Švicarske (2020-2023. godine) i dio je švicarske tradicionalne podrške tranziciji BiH ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji, decentralizovanom političkom sistemu i evropskim integracijama. Takođe, Sektor za finansiranje infrastruksture (WEIN) koji djelujuje u okviru SECO, ima dugogodišnju tradiciju djelovanja u urbanim sredinama radeći na jačanju gradske i ekonomske infrastrukture. 

Švicarski program saradnje za BiH (2021-2024. godine) podržava angažman građana i građanki na oblikovanju vladinih politika kroz inkluzivan, aktivan pristup. Građani treba da utiču na javne politike i ostvare znatno veću korist od javnih usluga. Pristup je posebno primjenjiv u oblasti kreiranja urbanog okruženja i života u gradovima.