Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat stvaranja savremenijeg investicionog okruženja (LIFE)

Zbog kompleksnog poslovnog regulatornog okruženja, uprkos dugotrajnim naporima, Bosna i Hercegovina je i dalje nesigurna i neprivlačna destinacija za domaće i strane investitore. Iako se sprovode reforme u cilju stvaranja povoljnije klime za rast privrednog sektora, BiH i dalje zaostaje za zemljama u regiji.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Status:
Završen
Strateški partner:
EU, USAID, Federacija Nosne i Hercegovine
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekti implementirani u:
Bosna i Hercegovina

Inicijalni preduslov pokretanja poslovanja, tj. registrovanje preduzeća, je poslovna stavka koja se može bitno unaprijediti.

 
U vrijeme ekspanzije digitalnih servisa, vlasti na svim nivoima treba da iskoriste moderne informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) kako bi osavremenile i pojednostavile poslovanje, uvele savremene prakse, te poboljšale interakciju sa biznis sektorom.
 
Poslovno okruženje bi trebalo biti transparentnije, efikasnije, predvidljivije i pouzdanije, sa modernim G2B digitalnim praksama koje su čvrsta osnova za dalji privredni rast. 
 
Registracija preduzeća u BiH i dalje je pod okriljem sudova, uz učešće vladinih agencija na državnom i entitetskom nivou.