Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat stvaranja savremenijeg investicionog okruženja: Implementacija online sistema registracije poslovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

POLAZNA TAČKA / POZADINA: Poslovne prakse u BiH su nedovoljno transparentne, brze i pouzdane da bi privukle domaće i strane investitore. Proces registracije preduzeća, kao prvi korak poslovanja, iziskuje digitalnu transformaciju, kako bi se stvorilo plodonosnije i prijemčivije investiciono okruženje. U RS i Distriktu Brčko su implementirani sistemi za online registraciju preduzeća, dok je u FBiH ovaj proces i dalje u radnoj fazi.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Status:
Završen
Strateški partner:
EU, USAID, Federacija Nosne i Hercegovine
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekti implementirani u:
Globalni i regionalni projekti

CILJ PROJEKTA:


Cilj projekta je digitalna transformacija poslovanja u Federaciji BiH kako bi se unaprijedile birokratske procedure u oblasti odnosa vlada i biznisa (G2B). Implementacijom projekta će se bitno povećati transparentnost pružanja poslovnih usluga i stvoriti preduslovi za prosperitet i rast privrednog sektora uz koncept “klik za registraciju”.

 

CILJNA GRUPA:

Ministarstvo pravde FBiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Porezna uprava FBiH, 10 kantonalnih sudova za registraciju privrednih subjekata (Sarajevo, Odžak, Novi Travnik, Mostar, Livno, Goražde, Bihać, Zenica, Tuzla, Široki Brijeg), 79 općina u FBiH, preduzetnice i preduzetnici