Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prestupništva

Projekat razvija saradnju kroz sveobuhvatan pristup maloljetničkoj delikvenciji na području opštine Lukavac s posebnim fokusom na preventivne, odgojno-popravne i reintegracione mjere.

Strateške domene:
Lokalna uprava i općinske/opštinske usluge
Status:
U toku
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Tuzlanski kanton
Općina/Opština/Grad (1):
Lukavac

Tekst o projeku: 

Osnovni cilj projekta je da se s maloljetnim prestupnicima, djecom u riziku od prestupa i njihovim porodicama na području opštine Lukavac postupa u skladu s međunarodnim standardima o pravosuđu za djecu (J4C) i da se na najbolji mogući način preduzmu preventivne, odgojno-popravne i reintegracione mjere. Projekat predviđa strategiju zasnovanu na dva nivoa intervencije:

  • na “strani ponude” (nosioci dužnosti) Lokalne institucije i stručnjaci uključeni u J4C su osnaženi i imaju unapređenu suradnju i koordinaciju među njima (prilagođeni mehanizmi koordinacije i protokoli koji promovišu multidisciplinarni pristup, izgradnju kapaciteta i mentorstvo za profesionalce)
  • na “strani potražnje” (nosioci prava), djeca i mladi u riziku i njihovi roditelji ojačani su u pogledu vrijednosti i pro-socijalnog ponašanja, poboljšali su svoje komunikacione vještine i odnose unutar porodica te su osnaženi da se bolje nose s krizom (lokalno prilagođene preventivne aktivnosti u školama, časovi za roditelje i savjetovališta). 

Do kraja projekta trebalo bi da postoji uspostavljen sveobuhvatan sistem međusobno povezanih i koordinisanih usluga te pojačane aktivnosti u oblasti  prevencije, intervencije i reintegracije na području opštine Lukavac.