Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini

Velika izloženost prirodnim opasnostima, zajedno s nedovoljnim tehničkim, organizacijskim i finansijskim sposobnostima institucija i vlada BiH, direktno ometaju društveno-ekonomski razvoj zemlje i povećavaju ranjivost stanovništva. Ovaj projekt, koji zajednički provodi pet agencija UN-a, smanjit će socijalnu i ekonomsku ranjivost građana i institucija koje su pogođene katastrofama i klimatskim promjenama uvođenjem i operacionalizacijom integriranog modela upravljanja rizikom od katastrofa i poboljšanja sredstava za Život u odabranim općinama.

Strateške domene:
Lokalna uprava i općinske/opštinske usluge
Teme:
Smanjenje rizika od katastrofe
Status:
U toku
Implementator:
UNHCR, Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), UNICEF
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Unsko-Sanski kanton, Tuzlanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton
Općina/Opština/Grad (10):
Trebinje, Srebrenica, Sanski Most, Prijedor, Kalesija, Kakanj, Gradačac, Bijeljina, Bihać , Banja Luka

 Cjelokupni sistem upravljanja i upravljanja rizikom od katastrofe (DRR / DRM) u BiH karakteriziraju decentralizirane odgovornosti različitih institucija, zajedno s nedovoljnim tehničkim, organizacijskim i financijskim kapacitetima, često bez odgovarajuće ekspertize za učinkovito rješavanje postojećih i budućih opasnosti. Lokalna uprava najbliža je građanima i samim tim najviše izložena u svakoj katastrofi. Opći cilj projekta je poboljšati institucionalne kapacitete, okvire, javne usluge i partnerstva na lokalnom nivou vlasti u BiH i učiniti stanovništvo u lokalitetima izloženim riziku manje socijalno i ekonomski ranjivim na efekte katastrofa i klimatskih promjena.