Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Migracijska kriza u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina je postala glavna ruta za migrante na putu ka Evropskoj uniji. Preko 52.000 migranata je stiglo u zemlju od 2018. godine

Strateške domene:
Migracije
Teme:
Migracije
Status:
U toku
Implementator:
Pomozi.ba, Dansko vijeće za izbjeglice DRC, UNICEF, Crveni križ Federacije BiH, UNHCR, Švicarski crveni križ, Una Consulting
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Tuzlanski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Unsko-Sanski kanton, Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (6):
Tuzla, Mostar, Ključ, Kalesija, Centar Sarajevo, Bihać

Oko 8.000 migranata trenutno boravi u BiH. Medju njima su porodice sa djecom i djeca bez pratnje koja su daleko od svojih kuca.  Njihovo zdravlje je narušeno, iscrpljeni su, imaju povrede i boluju od raznih bolesti. Hiljade migranata boravi na otvorenom prostoru i izloženi su višestrukim društvenim rizicima i rizicima u smislu njihove zaštite. Otežan im je pristup čistoj vodi, hrani i osnovnoj zdravstvenoj njezi.

 Vlada Švicarske podržava nekoliko humanitarnih projekata čiji je cilj pomoći migrantima, kao i lokalnom stanovništvu.