Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Gradiška (WWGR)

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Gradiška (WWGR) usmjeren je na osigura- nje održivog sakupljanja i prečišćavanja komunal- nih otpadnih voda Grada Gradiške na način koji je higijenski za životnu sredinu, uz troškove prihvat- ljive za građane. Time se doprinosi poboljšanju higijenskih uslova za stanovništvo i zaštiti životne sredine, posebno izvora pitke vode i rijeke Save u Gradišci i naseljima lociranim nizvodno. Osim toga, ovaj projekat će ojačati operativne i upravljačke ka- pacitete javnog vodovodnog preduzeća u pogledu prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, te će se baviti izazovima u pogledu razvoja vještina osoblja vodovodnih preduzeća potrebnih za upravljanje, funkcionisanje i održavanje postrojenja za preči- šćavanje otpadnih voda.

Strateške domene:
Demokratska uprava, općinske usluge i pravda
Teme:
Demokratska uprava
Status:
U toku
Strateški partner:
Javna ustanova Vode Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvo finansija RS, Grad Gradiška i javno vodovodno preduzeće, Švicarsko udruženje za vode (VSA) i Aquasan mreža u BiH, kao implementacijski konsultant, Njemačka Vlada (donacija), Njemačka Razvojna banka KfW – Implementacijski partner, Ministarstvo financija BiH
Projekti implementirani u:
Republika Srpska
Općina/Opština/Grad (1):
Gradiška

POBOLJŠANJE USLUGA ODVODNJE OTPADNIH VODA I KVALITETA VODE U RIJECI SAVI

Samo 41% stanovništva u Bosni i Hercegovini (BiH) ima pristup uslugama odvodnje otpadnih voda i samo 15% stanovništva je pokriveno prečišćava- njem otpadnih voda. To je daleko ispod potreba da se osigura čista i zdrava životna sredina i dostignu standardi propisani direktivama Evropske Unije. Približno 47% urbanog i prigradskog stanovništva Gradiške je priključeno na gradsku kanalizacionu mrežu, dok mjesne zajednice u okolini Gradiške još nisu priključene. Komunalne otpadne vode se ispuštaju u rijeku Savu bez ikakvog prečišćavanja. Ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda uzrokuje značajno zagađenje vode u rijeci i rizik za zdravlje stanovništva.

UNAPREĐENJE RAZVOJA VJEŠTINA I OKVIRNIH USLOVA U SEKTORU OTPADNIH VODA

Projekat se bavi ključnim izazovima u sektoru ot- padnih voda u Republici Srpskoj (RS) kroz prenos znanja i vještina iz Švicarske, te dijalog o politikama radi jačanja okvirnih uslova i podsticanja razvoja vještina potrebnih za funkcionalan sektor otpadnih voda. To će rezultirati reformom tarifa za vodu da bi se pokrili troškovi prečišćavanja otpadnih voda, rješenjima za odlaganje mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i obaveznomobukom za osoblje javnih vodovodnih preduzeća. Aquasan mreža u BiH će predvoditi dijalog o politikama, sa- vjetovati vlasti na entitetskom i opštinskom nivou   i dalje razvijati svoj portfolio usluga za razvoj vje- ština kroz saradnju sa Švicarskim udruženjem za vode (VSA).


GRAĐANI U GRADIŠCI I NIZVODNO DUŽ RIJEKE SAVE ĆE OSJETITI KORISTI OD PROJEKTA


Projekat obuhvata izgradnju postrojenja za preči- šćavanje otpadnih voda, popravljanje i produženje gradske kanalizacione mreže i glavnih kolektora. Osim toga, podrška korporativnom razvoju javnog vodovodnog preduzeća će omogućiti njegovu odr- živost. Planirane su ograničene mjere za integrisa- ni urbani razvoj, poput izgradnje 6.0 km biciklističke staze duž rijeke Save. Projekat će pozitivno uticati na životne uslove preko 100’000 ljudi u Gradišci i naseljima lociranim nizvodno.


INVESTICIJE ŠIROKIH RAZMJERA ZA ODRŽIVU ŽIVOTNU SREDINU


Projekat otpadnih voda Gradiškaodvija se od 2019. do 2024. godine, osiguravajući investicije od 15.3 miliona eura. Vlada Švicarske će donirati 4.3 milio- na eura,a Vlada Njemačke će donirati10.3 miliona eura kroz Njemačku razvojnu banku (KfW). Grad Gradiška će doprinijeti sa 0.7 milion eura. Projekat predstavlja nastavak tekućeg partnerstva švicar- skog Državnog sekretarijata za privredu (SECO) sa KfW-om i Aquasan mrežom u BiH.