Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Rock škola Mostar - Booking odjel

Mladi ljudi u BiH koji se odluče za karijeru u oblasti savremene muzike i srodnim oblastima suočavaju se s različitim preprekama, što često rezultira odustajanjem od svog "posla iz snova". Booking odjel u okviru Rock škole Mostar između ostalog pruža mladim muzičarima usluge potrebne za organizaciju nastupa.

Strateške domene:
Kultura
Teme:
Male akcije
Status:
Završen
Implementator:
Rock Škola Mostar
Projekti implementirani u:
Globalni i regionalni projekti

 Mostar Rock School nudi muzičko obrazovanje mladima kroz individualne lekcije, kombinovane časove i muzičke sesije koji rade na određenu muzičku temu, te na taj način pridonosi razvoju muzičke scene u Bosni i Hercegovini.

Projektom "Booking odjel" Rock škola Mostar proširila je svoj dijapazon podrške mladim muzičarima, pružajući im puni servis za organizaciju nastupa u BiH i regiji. Na taj način, ne osigurava se samo njihova egzistencija, već se daje i doprinos ponovnom povezivanju muzičke scene u regiji i promiče regionalna i interkulturalna veza.

Usluge „booking odjela“ uključuju organizaciju nastupa u zemlji i regiji, usluge transport, tehničku podršku, obuku i pravno savjetovanje.

Projekt odražava potrebu mladih neetabliranih rock muzičara u cijeloj regiji, te stoga ima potencijal da postane regionalni.