Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Kultura otvara sva vrata

Cilj projekta je jačanje saradnje između 400 učenika u dobi od 13 do 15 godina iz dvije škole, Osnovne škole „25. novembar“ iz Velike Kladuše (FBiH) i Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Novog Grada (Republika Srpska).

Strateške domene:
Kultura
Teme:
Male akcije
Status:
Završen
Implementator:
Osnovna škola „Sveti Sava“, Osnovna škola “25 November“
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (2):
Velika Kladuša, Novi Grad

 Cilj projekta "Kultura otvara sva vrata" je doprinos izgradnji mira u Bosni i Hercegovini, kroz razbijanje predrasuda i obrazovne aktivnosti koje promiču kulturnu raznolikost, kreativnost i inovativnost te otvaraju prostor za dijalog i različito razmišljanje.

Učenici su imali priliku predstaviti kulturu različitih etničkih skupina u BiH kroz tradicionalnu muziku, multimedijalni video, ples i glumu. Održano je više od 30 radionica za učenike na teme poput lične i kolektivne naracije, samopoštovanja irazvoja novih ideja za promicanje kulturne raznolikosti. Provedena je početna i završna anketa, a rezultati pokazuju da su aktivnosti pozitivno uticale na prihvaćanje različitih etničkih skupina i tradicija među učenicima koji dolaze iz druge etničke skupine, ali i da je potrebno nastaviti raditi na promicanju kulturnog dijaloga. Uprkos činjenici da je od okončanja sukoba u BiH prošlo mnogo godina,  strah od drugog ili nepoznatog među mladim generacijama vrlo je prisutan.