Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Kultura pripada i meni

Kulturne institucije često nisu prilagođene potrebama osoba sa invaliditetom. Pozorište mladih Sarajevo je prva kulturna institucija u BiH i regionu, gdje osobe sa svim vrstama invaliditeta imaju potpuni pristup, te mogu biti pasivni i aktivni konzumenti kulture.

Strateške domene:
Kultura
Teme:
Male akcije
Status:
Završen
Implementator:
Udruženje "Život sa Down sindrom"
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (1):
Centar Sarajevo

 Pravo na kulturu - uključujući pristup i učešće - su osnovna ljudska prava i neophodna su za ljudsko dostojanstvo i slobodu razvoja sopstvene ličnosti. Kulturne institucije često nisu prilagođene potrebama osoba sa invaliditetom, što dovodi do toga da je ova populacija isključena iz kulturnog života. Pozorište mladih Sarajevo je prva kulturna institucija u BiH i regionu, gdje osobe sa svim vrstama invaliditeta sada imaju potpuni pristup barijeru, te mogu biti pasivni i aktivni konzumenti kulture. Mapiranje barijera i potreba sprovedena je u saradnji sa organizacijama koje rade sa ljudima s različitim oblicima invaliditeta. Jedna od projektnih aktivnosti bila je i pozorišna predstava za djecu koja je ravnopravno uključivala djecu sa i bez invaliditeta, i osvojila sve simpatije publike.