Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Švicarski doprinos Regionalnom stambenom programu (RHP)

Kao posljedica oružanih sukoba 1990-ih, preko tri miliona ljudi raseljeno je unutar i van granica Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Čak i danas, pola miliona ljudi je još uvijek raseljeno širom regiona. Regionalni stambeni program (RHP) želi obezbjediti trajna i održiva stambena rješenja, naročito za ugrožene izbjeglice i interno raseljene osobe.
Preuzmite informativni list projekta

Stambena rješenja za 74.000 osoba: reintegracija u mjesto porijekla ili integracija u trenutno mjesto boravka

Regionalni stambeni program (RSP) obezbjediće trajna i održiva stambena rješenja za 74.000 osoba ili 27.000 domaćinstava. Sa početkom u 2012. godini Program se sastoji od četiri stambena projekta po zemlji – u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Procjena je da će ukupna investicija Programa iznositi i do 584 miliona eura.

Kao posljedica oružanih sukoba 1990-ih, preko tri miliona ljudi raseljeno je unutar i van granica Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Čak i danas, pola miliona ljudi je još uvijek raseljeno širom regiona. Regionalni stambeni program (RSP) želi obezbjediti trajna i održiva stambena rješenja, naročito za ugrožene izbjeglice i interno raseljene osobe.

Kako bi se privelo kraju pitanje dugogodišnjeg raseljeništva u regionu, 2011. godine Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija usuglasile su se oko sveobuhvatnog regionalnog programa koji bi osigurao povratak i reintegraciju izbjeglica i interno raseljenih osoba. Regionalnu inicijativu je po- držala međunarodna zajednica, uključujući Evropsku Uniju, Sjedinjene Američke Države, UNHCR, OSCE, te Razvojnu banku Vijeća Evrope (CEB).

Izbjeglice i interno raseljene osobe razlikuju se po trenutnom smještaju. Hiljade još uvijek žive u kolektivnim centrima, mnogi u formalnim i neformalnim kolektivnim smještajima, ali i u privatnim smještajima. Korisnici RSP-a imaće mogućnost da izaberu žele li se vratiti i reintegrirati u svoje mjesto porijekla, ili ostati i integrirati se u trenutno mjesto boravka. Za sve njih pronaći će se trajna i održiva stambena rješenja – kroz izgradnju, rekonstrukciju ili čak kupovinu stanova i kuća, te kroz nabavku građevinskog materijala, ili smještaj u institucijama sistema socijalne zaštite.

Regionalni stambeni program u Bosni i Hercegovini

Očekuje se da će RSP u Bosni i Hercegovini obezbjediti trajna i održiva stambena rješenja za 5.400 domaćinstava – ili ukupno 14.000 osoba. Od tog broja, 3.850 domaćinstava će se vratiti u svoje mjesto porijekla, 1.270 domaćinstava će se integrirati u mjesta trenutnog boravka, a 280 domaćinstava će biti smješteno u okviru sistema socijalne zaštite.

Pored obezbjeđivanja trajnih stambenih rješenja, Program će također imati pozitivan utjecaj na samostalnost i nivo prihoda izbjeglica i interno raseljenih osoba. S druge strane, Program će pozitivno utjecati na cijeli region, jer će kroz privođenje kraju dugogodišnjeg raseljeništva zemlje regiona doći korak bliže mirnoj i prosperitetnoj budućnosti. Štaviše, inicijativa se može koristiti kao model za rješavanje dugogodiš- njih izbjegličkih kriza širom svijeta.
 
20 godina doprinosa Švicarske pitanju raseljeništva

Bosna i Hercegovina je bila prva zemlja u regionu s kojom je Švicarska uspostavila formalno migracijsko partnerstvo, još 2009. godine. Od 1996 do 2011. godine Švicarska je uložila oko 250 miliona švicarskih franaka u reintegraciju izbjeglica i interno raseljenih osoba. Najnoviji doprinos od 5 miliona eura uložen je u implementaciju Regionalnog stambenog programa, višegodišnje inicijative koja će u konačnici riješiti pitanje izbjeglica i interno raseljenih osoba u zemljama zapadnog Balkana.

Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status U toku
Implementatori Razvojna banka Vijeća Evrope
Partneri Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt