Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

i-platforma za dijasporu

Kako bh. dijaspora može doprinijeti razvoju BiH? Saznajte više o projektu i-platforma.

Strateške domene:
Migracije
Teme:
Migracije
Status:
U toku
Implementator:
Globalni program SDC-a za migracije i razvoj
Projekti implementirani u:
Globalni i regionalni projekti

Platforma bosanskohercegovačke dijaspore u Švicarskoj

 

U traženju odgovora na pitanje kako se potencijali bh. dijaspore u svijetu mogu aktivnije uključiti u razvoj BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je 2011. godine u okviru bilateralnih razgovora o migraciji predložilo Vladi Švicarske izradu studije i mapiranje bh. dijaspore u Švicarskoj. Cilj je bio da se na osnovu stvarnih statističkih i empirijskih podataka razumiju potencijali za uključivanje bh. dijaspore u Švicarskoj u razvoj BiH.

 

Rezultati studije predstavljeni su 2014. godine u Švicarskoj na prvoj konferenciji bh. dijaspore pod nazivom „Kako bh. dijaspora može doprinijeti razvoju BiH?“. Inicijator ovog cjelodnevnog događaja bila je Vlada Švicarske i njena resorna ministarstva, Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za migracije (SEM). Konferenciji je prisustvovalo više od 65 predstavnika bh. udruženja, organizacija i pojedinaca. Studija je jasno pokazala da je bh. dijaspora, iako još uvijek jako heterogena, dobro integrirana u švicarsko društvo i da postoje realne mogućnosti saradnje u oblasti ekonomije i kulture, kao i u oblasti.

 

Platforma je formirana i predstavljena 2016. godine.

 

Ciljevi

  • Etablirana heterogena platforma će povezivati bh. dijasporu u Švicarskoj i ojačati potencijale dijaspore da dugoročno doprinese privrednom, socijalnom, kulturnom i demokratskom razvoju BiH
  • Platforma će biti mjesto kontakata, izvor informacija i umrežavanja

Jedan od ključnih elemenata biti će i tijesna saradnja sa institucijama, organizacijama, udruženjima i pojedincima na svim nivoima u BiH iz gore navedenih oblasti.