Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

ECA Program jačanja finansijskog sistema

ECA program jačanja finansijskog sistema pruža podršku za oporavak finansijskog sistema u ECA regiji kako bi se prevazišli efekti finansijske krize i to putem rješavanja postojećih nedostataka unutar finansijskih institucija u oblasti upravljanja rizikom i podržavanjem rasta kreditiranja malih i srednjih poduzeća. Program provodi Međunarodna finansijska korporacija (International Finance Corporation - IFC).
Preuzmite informativni list projekta

Globalna  finansijska  kriza  koja  se  desila 2008-2009. godine i državna dužnička kriza koja je pogodila Evropu 2011. godine bile su test za prekogranični bankarski model koji preovladava u mnogim zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Rast kredita je i dalje spor što je posljedica faktora ponude i potražnje. Ovo je imalo posebno negativan utjecaj na mala i srednja poduzeća koja čine većinu poslovnih subjekata u regiji i koja su posebno osjetljiva na slabosti unutar kreditnog okruženja. Unapređenjem praksi upravljanja rizikom i uspješnim rješavanjem nenaplativih kredita (NPL-ova) projekat pomaže u održavanju nivoa kapitala u bankama i podržava novo kreditiranje malih i srednjih poduzeća.

Sveukupni cilj regionalnog programa je dvostruk

  1. podrška oporavku: podrška finansijskom sektoru kako bi prevazišao utjecaj postojeće krize putem unapređenja kapaciteta finansijskog sektora za upravljanje rizikom, te na taj način stvaranje stabilne osnove;
  2. podrška rastu: podrška bankama kako bi nastavile sa kreditiranjem sektora malih i srednjih poduzeća na siguran i održiv način u svrhu poticanja rasta privrede.

Ishodi

  • podići svijest o najboljim praksama poslovanja sa malim i srednjim poduzećima, upravljanja rizikom i nenaplativim kreditima (NPL)
  • unaprijediti kapacitete finansijskih insitutcija za provedbu najboljih praksi u oblasti upravljanja rizikom i nenaplativim kreditima (NPL)
  • unaprijediti kapacitete banaka za razvoj bankarskog poslovanja sa malim i srednjim poduzećima

Ključni rezultati

  • unaprijeđeno znanje o tržištu i provedene obuke
  • detaljne savjetodavne usluge pružene finansijskim institucijama u oblasti upravljanja rizikom i nenaplativim kreditima
  • detaljne savjetodavne usluge pružene u oblasti bankarskog poslovanja sa malim i srednjim poduzećima

Rezultati prethodnih faza

Program je pomogao da se unaprijede odjeli za upravljanje rizikom i odjeli za nenaplative kredite u tri banke u Azerbejdžanu i šest banaka klijenata u Ukrajini. Projekat je podržao uspostavu prve međunarodno priznate certifikacije u partnerstvu sa Globalnom asocijacijom za upravljanje rizikom (Global Association of Risk Management – GARS) i obučeno je 770 bankara u Ukrajini.

Projekat je podržao izradu specifičnih alata za upravljanje rizikom u finansijskim institucijama u Azerbejdžanu i Ukrajini.

Sve tri banke klijenti iz Azerbejdžana navele su da je došlo do poboljšanja u upravljanju i organizacijskoj strukturi, te upravljanju kreditnim, tržišnim i operativnim rizicima. Projekat je podržao mehanizme za iznalaženje alternativnnih rješenja za lošu aktivu i time povećao tržište sa 4,1 milion USD u 2008. godini na 60 miliona USD u 2011. godinu kroz uklanjanje značajnog iznosa loše aktive iz bilansa stanja.

Unaprijeđeno upravljanje rizicima i nenaplativim kreditima dovelo je do oslobađanja potencijalnog kapitala u iznosu od 282 miliona USD.

Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status Završen
Implementatori Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Partneri Asocijacija banaka u BiH
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt