Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Švicarski program poduzetništva (Swiss EP)

Cilj Programa poduzetništva je osigurati da poduzetnici steknu potrebne vještine i dobiju podršku za pokretanje i razvoj poduzeća kako bi mogli otvarati nova radna mjesta. Program će se provoditi u šest SECO WE prioritetnih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Peru, Srbija i Vijetnam.
Preuzmite informativni list projekta

Švicarski program poduzetništva

Izrađeni su specifični programi za pojedinačne zemlje kako bi se uzele u obzir njihove različite situacije. Mnoge od ovih zemalja posjeduju značajne prirodne resurse, a u manjoj su mjeri usmjerene na inovativne poslovne djelatnosti. Tržište rada je zasnovana na prilično jeftinoj radnoj snazi i nije osiguran pravi program obuke u oblasti poduzetništva. Pored toga, poduzetnici nisu u velikoj mjeri usmjereni na razvoj svog poslovanja zbog nedostatka mehanizama podrške za započinjanje biznisa. Većina zemalja ima visoke stope nezaposlenosti, a ograničen je pristup komercijalnim izvorima finansiranja u ranoj fazi poslovanja (finansiranje zaduživanja, rizični kapital i tzv. poslovni anđeli).

Sveukupni cilj

Sveukupni cilj Programa poduzetništva je otvaranje novih radnih mjesta. To će se postići putem unapređenja edukacije za poduzetnike, podržavanja novoosnovanih poduzeća (start-up), olakšavanja ostvarivanja pristupa finansiranju i osnaživanja različitih aktera koji su uključeni u oblast poduzetništva. Očekuje se otvaranje novih poduzeća i nove investicije za podršku poslovanju. Cilj programa je povećanje rasta godišnjeg prihoda start-up poduzeća podržanih u okviru Programa što će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

Ishodi

  • poduzetnici, investitori i poslovni inkubatori počeli sa radom ili su unaprijedili svoje kapacitete putem aktivnosti obuka
  • unaprijeđen poslovni učinak poduzetnika koji učestvuju u Programu
  • zahvaljujući programu investitori osigurali nove investicije za poduzetnike obučeni mentori i pružaju usluge poduzetnicima
  • članovi dijaspore iz zemalja Balkana angažirani za mentorstvo i investiranje

Rezultati

  • održane edukacije za poduzetnike, investitore i poslovne inkubatore
  • održana takmičenja start-up poduzeća povećana medijska pažnja usmjerena na poduzetništvo
  • unaprijeđeni kontakti između poduzetnika i njihove dijaspore u Švicarskoj specifična  podrška  pružena  ženama poduzetnicama
Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status U toku
Implementatori Konzorcij Swisscontact/ J.A Austin
Partneri ECO sistemi
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt