Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

IFC Regionalni program za rješavanje dugova

Regionalni program rješavanja duga doprinosi okviru za djelotvorno upravljanje dugom u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo pravde RS, Ministarstvo pravde FBiH
Implementator:
Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Grad Sarajevo, Brčko distrikt, Banja Luka

Djelotvorni stečajni sistemi su ključna odlika moderne tržišne ekonomije. Takvi sistemi omogućavaju zdravim kompanijama koje se trenutno suočavaju sa poteškoćama da nastave funkcionisati. Osim toga, nude i alternativan pristup stečaju kojim se na najbolji mogući način štite interesizajmodavaca i uposlenika. Na taj način, moderni stečajni sistemi zadržavaju produktivnu imovinu u privredi, a izbacuju neproduktivnu te imaju ključnu ulogu na zadržavanju radnih mjesta koja bi se inače izgubila. Program rješavanja duga se bavi ključnim ograničenjima  ekonomskog razvoja regije Zapadnog Balkana i u velikoj mjeri je usklađen sa SECO-ovim strateškim ciljevima. Program provodi Međunarodna finansijska korporacija.

Sveukupni cilj

Cilj programa je doprinijeti djelotvornom stečajnom okvirukako bi se smanjio stepen nenaplativih kredita i omogućilo da trenutno neproduktivna imovina ponovo uđe u investicijski ciklus. Ova druga faza će biti usmjerena na praktičnu primjenu novouvedenih okvira u Srbiji, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Pored toga, ima za cilj da ponovi uspjeh na poboljšanjupostojećih zakonskih i regulatornih okvira ostvaren u Sjevernoj Makedoniji i Kosovu.

Ishodi

  • Programske zemlje imaju moderan zakonski i regulatorni okvir koji omogućava djelotvorno restrukturiranje korporativnog duga;
  • Relevantni akteri (sudije, upravnici, itd.) posjeduju neophodnu ekspertizu za djelotvorno korištenje poboljšanog stečajnog okvira;
  • Privatni sektor (banke, kompanije, itd.) su upoznate sa stečajnim okvirom i aktivno ga koriste.

Ključni rezultati

  • vladine agencije dobile savjetodavne usluge
  • izrađeni  novi zakoni/propisi/izmjene i dopune/kodeksi
  • organizirane radionice, edukacije, seminari i konferencije