Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

IFC Regionalni program za rješavanje dugova

Regionalni program za rješavnje problema dugova pruža podršku Albaniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji u njihovim naporima da unaprijede efektivnost i efikasnost mehanizama za rješavanje problema nesolventnosti. Program provodi Međunarodna finansijska korporacija (International Finance Corporation IFC).

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo pravde RS, Ministarstvo pravde FBiH
Implementator:
Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Brčko distrikt, Banja Luka, Grad Sarajevo

Regija zapadnog Balkana je značajno pogođena finansijskom krizom koja je utjecala na lokalne privrede u smislu povećanja cijena hrane, smanjenja stranih direktnih investicija, usporavanja izvoznih tokova, smanjenja iznosa novčanih doznaka iz inozemstva i značajnog smanjenja domaće potražnje. Došlo je do zastoja u rastu BDP-a, slično kao i u većini drugih zapadnih privreda. Značajno je pogođen i bankarski sektor što je dovelo do povećanja stope nenaplativih kredita (NPL-ova) u lokalnim bankama. Ovo povećanje stope nenaplativh kredita u cijeloj regiji smanjuje ponudu kredita i ograničava mogućnosti malih i srednjih poduzeća da premoste problem nedovoljne likvidnosti i ostvare rast.

Sveukupni cilj

Sveukupni cilj programa usmjeren je na unapređenje efektivnosti i efikasnosti mehanizama za rješavanje problema nesolventnosti. Na općem nivou, učinkovita reforma problema nesolventnosti povezana je sa nižim troškovima za kredite, povećanim mogućnostima pristupa izvorima finansiranja, poboljšanoj naplati potraživanja zajmodavaca, te će u najboljem slučaju dovesti do povećanja broja zadržanih radnih mjesta, promoviranja poduzetništva i drugih pogodnosti za male biznise.

Ishodi

  • unapređenje zakonodavnog i regulatornog okruženja;
  • ubrzavanje restrukturiranja održivih poduzeća koja su u financijskim poteškoćama kako bi se očuvala ona poduzeća koja mogu biti održiva;
  • povećanje povrata zajmodavcima, mjereno kao procenat naplaćenih sredstava;
  • unapređenje učinkovitost raspodjele aktive iz poduzeća koja su propala u produktivnija poduzeća;
  • povećanje povjerenja zajmodavaca i unapređenje pristupa kreditnim sredstvima za nova i postojeća poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća.

Ključni rezultati

  • vladine agencije dobile savjetodavne usluge
  • izrađeni  novi zakoni/propisi/izmjene i dopune/kodeksi
  • organizirane radionice, edukacije, seminari i konferencije