Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Fond za razvoj komunalne infrastrukture Zapadnog Balkana

Širom Zapadnog Balkana stanje infrastrukture u lokalnim zajednicama trpi zbog nedostatka investiranja. Fond za razvoj komunalne infrastrukture je inovativni finansijski program usmjeren na pružanje podrške infrastrukturalnim projektima u lokalnim zajednicama putem osiguranja dugoročnog finansiranja i održivosti u pružanju komunalnih usluga.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Općinske usluge
Status:
Završen
Strateški partner:
Frankfurt School Financial Service GmbH
Implementator:
Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Grad Sarajevo, Brčko distrikt, Banja Luka

Pristup dugoročnim izvorima finansiranja za infrastrukturalne projekte (MIDF)

Širom Zapadnog Balkana stanje infrastrukture u lokalnim zajednicama trpi zbog nedostatka investicija. Razlog za to je značajan nedostatak sredstava finansiranja sa kojim su suočene lokalne zajednice u regiji. S obzirom da se očekuje pridruživanje zemalja u regiji Evropskoj uniji, ovakva situacija nije održiva.

U tom smislu Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i njemačka KfW grupacija su uz podršku Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomske odnose (SECO) osnovali Fond za razvoj komunalne infrastrukture (MIDF) kako bi se osigurala dugoročna sredstva finansiranja neophodna za ulaganje u infrastrukturu, pomoglo da se premosti postojeći nedostatak finansijskih sredstava i unaprijedila dugoročna održivost komunalnih usluga.

MIDF sarađuje sa pažljivo odabranim lokalnim komercijalnim bankama u regiji kako bi se povećao pristup izvorima finansiranja. MIDF sufinasira infrastrukturalne projekte u lokalnim zajednicama zajedno sa bankama učesnicama i dijeli kreditni rizik i/ili osigurava likvidnost.

MIDF pruža podršku lokalnim bankama pri definiranju dobrih struktura za finansiranje investicija u komunalnu infrastrukturu. To uključuje uspostavu sistema i metodologija za procjenu rizika, izradu modela finansijskih dokumenata, pripremu detaljne analize utjecaja na društvo i okoliš, te praćenje nabavki i koncesija.

Pored toga, MIDF pruža podršku korisnicima kako bi unaprijedili kapacitete potrebne za cijeli ciklus pripreme i provedbe projekta. To uključuje izradu studije izvodljivosti, glavnog projekta, tenderske dokumentacije, pregled nabavki i koncesija i praćenje projekta.

Prihvatljive investicije

  • Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda
  • Upravljanje čvrstim otpadom i reciklaža
  • Opskrba toplotnom i električnom energijom
  • Infrastruktura javnog prevoza i saobraćaja
  • Energetska efikasnost u objektima

Podobni  korisnici

  • Općinske i regionalne vlasti
  • Poduzeća ili druga pravna lica u vlasništvu općina
  • Druge javne institucije koje posjeduju ili se bave uslugama komunalne infrastrukture
  • Poduzeća iz privatnog sektora uključena u pružanje komunalnih usluga