Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

SEE Program osiguranja rizika od katastrofa Faza II

Cilj Programa osiguranja rizika od katastrofa na području Jugoistočne Evrope (u daljnjem tekstu: Program) je rješavanje problema niske penetracije privatnog osiguranja rizika od katastrofa na tržištu u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Program je započela Grupacija Svjetske banke, a provodi ga Europa Re, privatna agencija za provedbu.

Strateške domene:
Ostalo
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Vijeće ministara BiH
Implementator:
Svjetska banka (WB)
Projekti implementirani u:
Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Općina/Opština/Grad (2):
Banja Luka, Brčko distrikt

Zemlje Jugoistočne Evrope su u velikoj mjeri podložne prirodnim hazardima, a vlade u regiji imaju izuzetno ograničene finansijske kapacitete za pružanje pomoći građanima u povratu sredstava i proizvodnih kapaciteta uništenih prirodnim nepogodama. Pored toga, osiguranje rizika od katastrofa za privatna lica i rizika od vremenskih uvjeta za domaćinstva, mala i srednja poduzeća i poljoprivrednike gotovo ne postoji u regiji.

Sveukupni cilj

Sveukupni cilj programa je unaprijediti tržišnu penetraciju osiguranja rizika od katastrofa u regiji Jugoistočne Evrope i povećati pristup cjenovno prihvatljivom osiguranju rizika od katastrofa i vremenskih uvjeta u regiji. Ovo će u konačnici omogućiti privatnim osiguravateljima da postanu bitna karika u procesu prenosa rizika od katastrofa i smanjiti pritisak na budžete vlada kada dođe do obimnih katastrofa uzrokovanih vremenskim uvjetima.

Ishodi

 • lokalna  osiguravajuća  društva  stekla kapacitete za reosiguranje i preneseno im praktično znanje
 • novi proizvodi osiguranja rizika od katastrofa dostupni poljoprivrednicima, vlasnicima stambenih jedinica i malim i srednjim poduzećima
 • do kraja 2018. godine postignuta finansijska održivost Programa
 • promjenjena percepcija javnosti o osiguranju rizika od katastrofa za privatna lica
 • vlade i regulatorna tijela u oblasti osiguranja dobili podršku kako bi se provela reforma zakonskih propisa i politika koje će biti poticajne za razvoj tržišta osiguranja od katastrofa i vremenskih uvjeta.

Ključni rezultati

 • kapaciteti  reosiguranja prošireni i na Bosnu i Hercegovinu
 • razvijeni proizvodi osiguranja rizika od katastrofa za Bosnu i Hercegovinu
 • ažurirani proizvodi osiguranja rizika od katastrofa za Albaniju, Makedoniju i Srbiju
 • uspostavljeni novi kanali prodaje
 • izrađeni i ažurirani alati za edukaciju potrošača
 • osigurana regulatorna pomoć

Rezultati prethodnih faza

Europa Re je osnovano kao reosiguravajuće društvo sa švicarskom licencom (od decembra 2014. godine).

Inovativni proizvodi osiguranja rizika od katastrofa razvijeni su i uvedeni u Albaniji, Makedoniji, kao i Srbiji zahvaljujući podršci SECO-a.

Razvijene su moderna infrastruktura za osiguranje, uključujući sisteme za upravljanje odštetnim zahtjevima i platforma za osiguranje zasnovana na Internetu Izrađeni su najmoderniji alati i priručnici za nadzor nad osiguranjem zasnovani na riziku.

Izrađen i postao je funkcionalan besplatni interaktivni portal za edukaciju potrošača (CatMonitor).