Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Švicarski podračun za tehničku pomoć kod MMF-a

Opće je poznato da dobro upravljanje javnim finansijama (eng. Public Financial Management -PFM), te jak i stabilan finansijski sektor su neophodni uvjeti za društveno-ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva. Stoga, sve je veća potreba za tehničkom pomoći u ovim oblastima.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo financija BiH
Implementator:
Međunarodni monetarni fond (MMF/IFM)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Brčko distrikt, Banja Luka, Grad Sarajevo

Osnova

MMF sa svojom dokazanom stručnosti u upravljanju javnim finansijama i jačanju finansijskog sektora je u idealnoj poziciji da ispuni ove potrebe. Pored toga, zahvaljujući svojoj funkciji nadzora, MMF dobro poznaje ekonomsku i finansijsku situaciju svojih zemalja članica, te stoga može tehničku pomoć tačno prilagoditi potrebama zemalja primatelja pomoći. U okviru MMF podračuna, SECO ima mogućnost da pravovremeno pruži tehničku pomoć prioritetnim zemljama na fleksibilan način.

Ciljevi i aktivnosti

Glavni cilj tehničke pomoći koja se pruža putem MMF-a je promoviranje ekonomske stabilnosti i održivog rasta te na taj način smanjenje siromaštva u zemljama primateljima pomoći. Sredstva sa podračuna se koriste za finansiranje projekata kojima se nastoji unaprijediti kapacitet zemalja članica Fonda za izradu i provedbu politika u makroekonomskoj, fiskalnoj, monetarnoj, finansijskoj i odnosnim statističkim oblastima, uključujući programe obuke i projekte kojima se jačaju pravni i administrativni okvir u ovim ključnim oblastima. Aktivnosti tehničke pomoći usmjerene su na sljedećih pet oblasti:

  1. Upravljanje javnim finansijama (uključujući porezne uprave, računovodstvo i upravu prihoda)
  2. Makroekonomska analiza i upravljanje
  3. Razvoj finansijskog tržišta
  4. Aktivnosti centralne banke
  5. Ekonomska i finansijska statistika

Upravljačka  struktura

MMF kao agencija za provedbu je odgovoran upravljanje i administraciju programa i projekata koji se provode u skladu sa Pismom o razumijevanju. Na godišnjoj osnovi MMF utvrđuje plan rada. Svaki pojedinačni projekat se podnosi SECO-u i o njemu se razgovara sa vlastima zemlje primatelja pomoći prije konačnog odobrenja.

Ostvareni rezultati

U okviru prethodne faze provedeno je ili se još uvije provodi 28 projekata u 17 zemalja. Između ostalog, postignuti se sljedeći rezultati: i) Unaprijeđeni kapaciteti za planiranje i upravljanje gotovinom u Peruu i Kolumbiji, iii) ojačani kapaciteti poreznih uprava u Srbiji, Kosovu, BJR Makedoniji i Bosni i Hercegovini; i iii) unaprijeđena bankarska supervizija u Gani i Kirgiskoj Republici.

Eksterna evaluacija je rezimirala najveće uspjehe programa na sljedeći način:

a) ovaj aranžman je dokazao sposobnost da uspješno pruži tehničku pomoć;

b) visoka efikasnost u pružanju tehničke pomoći; i

c) fleksibilnost i prilagodljivost ponude tehničke pomoći predstavljaju ključne prednosti zasnovane na općenito visokom nivou vlasništva i angažmana zemalja primatelja pomoći.

Kako se uključiti

MMF švicarski podračun za tehničku pomoć prati pristup zasnovan na potražnji. Vlasti  zemalja  primatelja  pomoći  moraju podnijeti zahtjev direktno MMF-u. Na osnovu zahtjeva, MMF predlaže projekte SECO-u. Prijedlozi su uglavnom zasnovani na nalazima MMF-ovih misija za procjenu potreba.