Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Doprinos GIZ-ovom Otvorenom regionalnom fondu za modernizaciju općinskih usluga

Regionalna saradnja i kvalitetnije pružanje usluga u općinama/opštinama, ključne su teme pristupne strategije Evropskoj Uniji. Otvoreni regionalni fond – Modernizacija općinskih usluga (ORF MOU), koji je sprovodio GIZ, podržavao je regionalne inicijative za uspostavljanje učinkovitih i održivih općinskih usluga, koje doprinose socio- ekonomskom razvoju i poboljšati životni standard općina u Jugoistočnoj Evropi.
Preuzmite informativni list projekta

Regionalna saradnja i uzajamno učenje za prosperitetnu budućnost

Općine u regiji jugoistočne Evrope često pokazuju nedostatak pravnih, organizacijskih i tehničkih kapaciteta potrebnih da ispune svoje odgovornosti, zbog  čega  je  decentralizacijski  proces  postao jedan od glavnih tranzicijskih izazova. Time nastaje situacija u kojoj decentralizirane nadležnosti općina nisu u skladu s trenutnim nedovoljnim finansijskim resursima i zastarjelim   standardima  usluga, što uzrokuje lošu kvalitetu usluga, ekonomsku neučinkovitost, te ograničen lokalni razvoj. Nadalje, zbog historije konflikata u regiji, saradnja i razmjena iskustava među zemljama zapadnog Balkana je na niskom nivou, uprkos činjenici da je nekoliko općina uspješno implementiralo dobre prakse pružanja usluga koje odgovaraju potrebama građana, a koje bi i druge zemlje mogle replicirati. Upravo u tome leži veliki potencijal za uzajamno učenje i pomoć između država. Regionalna saradnja bi doprinijela modernizaciji općinskih usluga, poboljšanju životnih uvjeta, te zajedničkim naporima za ostvarivanje prosperitetne budućnosti regije.

Prevazilaženje  zajedničkih  problema u regiji

Kroz doprinos Otvorenom regionalnom fondu – Modernizaciji općinskih usluga (ORF MOU), koji je u nadležnosti GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Švicarska vlada podržava reforme u zemljama jugoistočne Evrope, kako bi se olakšalo njihovo pristupanje Evropskoj Uniji. Projekat djeluje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji, ali također podržava širenje na susjedne zemlje regiona.

Druga faza projekta je implementirana u periodu od 2013. do 2016. godine, sa ukupnom vrijednošću od 8 miliona eura. U ovoj fazi, 11 projekata je finansirano od strane vlada Švicarske i Njemačke, gdje je svaka  uložiti  4  miliona  eura  (odnosno 4,8 miliona švicarskih franaka). Prva i treća faza ovog projekta je u potpunosti finansirana od strane Vlade Njemačke.

Sa predstavnicima općina, asocijacijama lokalnih samouprava, donosiocima političkih odluka i drugim partnerima, ORF MOU prvo analizira najveće probleme općinskih usluga. Na temelju toga partneri zatim razvijaju projektne ideje, sa fokusom na poboljšanja regionalnog dijaloga, poslovnog okruženja, poslovanja vodovodnih poduzeća, saradnje u oblasti čvrstog otpada, energetske efikasnosti,   zaštite   korisnika   općinskih   usluga itd. Ovo su glavni izazovi s kojima se suočavaju sve općine regije Zapadnog Balkana. Posebna pažnja  se  pridaje  identificiranju  dobrih  praksi koje  ove  općine  implementiraju,  te  repliciranju istih širom regije i na taj način poticanju saradnje i zajedničkih inicijativa. ORF MOU pruža potporu unaprjeđenju raspona usluga koje općine pružaju, uz razvoj kapaciteta njihovog rukovodstva, a sve s ciljem pokrivanja osnovnih potreba stanovništva u gradskim i ruralnim područjima.

Naposljetku, općine će uvrstiti i principe dobrog upravljanja prilikom pružanja usluga, što uključuje uspostavljanje rukovodstva koje je osjetljivo na potrebe građana, ali i osnaživanje samih građana da se uključe u procese donošenja odluka, gdje se posebno vodi računa o inkluziji svih etničkih i društvenih grupa. Korisnici općinskih usluga će također biti osnaženi da učestvuju u regionalnoj saradnji, te da se zalažu za dobru kvalitetu pružanja općinskih usluga.

Uspješni projekti utjecali na preko 1,5 miliona građana

Od 2007. godine, ORF MOU projekat je omogućio finansiranje 25 projekata u regiji zapadnog Balkana, sa ukupnim ulaganjem od 15 miliona eura. Poboljšane općinske usluge koristi preko 1,5 miliona građana diljem Zapadnog Balkana. Isto tako, uspostavljene su tri nove regionalne mreže, koje će osigurati dalje repliciranje relevantnih praksi. Općinske vlasti razvile su metodologije i mjere za učinkovito i efikasno pružanje usluga građanima, a preporuke za modernizaciju su dostupne i drugim jedinicama lokalne samouprave, te rukovodstvima javnih komunalnih poduzeća.

Strateška domena Lokalna uprava i općinske usluge
Status U toku
Implementatori GIZ
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt